BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240319T115118Z DESCRIPTION:link a csatlakozáshoz>> \n \nElőadók: \nDanczák Balázs értékesítési menedzser\, MBH Gondoskodás Nyugdíjp énztár és MBH Gondoskodás Egészségpénztár\nKirály Ágnes ügyveze tő\, Top Cafetéria Kft.\n \nTematika:\n* Költséghatékony és motivác iós juttatások napjainkban a Munkavállalók részére\n* Juttatások é s kapcsolódó adóterhek 2024.\n* Hogyan érdemes a Munkavállalók egés zségébe és jövőjébe fektetni\n* A Pénztárak eddig nem ismert arca és szolgáltatásai?\n* Egészségbiztosítás és/vagy egészségügyi j uttatást adjunk-e a Munkavállalóknak?\n* Nyugdíjpénztár\, mint egy k iváló eszköz a kulcsemberek megtartására \n* Célirá nyos egészségcélú megoldások\, akár a vállalat egyedi igényeire sz abva\n* Pénztári kényelmi szolgáltatások Munkáltatók és munkaváll alók részére\, kedvezmények\nCafeteria 1x1 2024 – röviden \n* Mitő l lesz egy juttatási rendszer Cafeteria?\n* Jogszabályi háttér – nem csak az adótörvények alapján\n* Szabályozzunk szabályosan!\n* Műk ödtessünk hatékonyan – digitális módszerekkel\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240507T113000 DTSTAMP:20240319T112658Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240507T100000 LAST-MODIFIED:20240319T115118Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=hu:Hatékony juttatások - Gondoskodás a jövőről és a z egészségről TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007009CBC3F679DA01000000000000000 010000000D0B94C6402280B4A8BA06E22141508DB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

link a csatlakozáshoz>\;>\;

 \;

Előadók:

Danczák Balázs \;érték esítési menedzser\, MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és MBH Gondoskod ás Egészségpénztár

Király Ágnes \;ügyvezető\, Top Cafetéria Kft.

 \;

Tematika:

  Költséghatékony és motivációs juttatások napjainkban a M unkavállalók részére
 • Juttatások és kapc solódó adóterhek \;2024.
 • Hogyan érdem es a Munkavállalók egészségébe és jövőjébe fektetni
 • A Pénztárak eddig nem ismert arca és szolgáltatásai?< /span>
 • Egészségbiztosítás és/vagy egészségüg yi juttatást adjunk-e a Munkavállalóknak?
 • Nyugdíjpénztár\, mint egy kiváló eszköz a kulcsemberek megtartásár a \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \;
 • Célirányos egészségcélú megoldások\, akár a vállalat egyedi ig ényeire szabva
 • Pénztári kényelmi szolgál tatások Munkáltatók és munkavállalók részére\, kedvezmények< /span>

Cafeteria 1x1 2024 – röviden \;

 • Mitől lesz egy jut tatási rendszer Cafeteria?
 • Jogszabályi háttér – nem csak az adótörvények alapján
 • Szabályozzunk szabályosan!
 • Működtessünk hatékonyan – digitális módszerekkel

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR