Adómozaik 2019

Adómozaik 2019

Rendezvény kódja: 18GSV01

2018.11.26-27.

Rendezvény díja

9 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 12 687 Ft

SAP kód: YSE3299


Általános információk


Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Időpont: 2018.11.26-27.
Időtartam: 9.30-16.00 (regisztráció 8.00 órától)
Árak:

 • 9 990 Ft + 27 % áfa 
 • Jelentkezés csak egy napra: 4 995 Ft + 27 % áfa    
A részvételi díj ellátást nem tartalmaz.
 

Rendezvény információk


Előadók:

 • Dr. Andrási Jánosné - adószakértő
 • Farkasné Gondos Krisztina bér - TB szakértő, Branko Kft.
 • Dr. Kovács Ferenc - adószakértő
 • Lipták Virág Lilla - szakmai tanácsadó, PM Jövedelemadók és Járulékok Főosztály Társasági Adó Osztály
 • Dr. Sike Olga - főosztályvezető-helyettes, NAV
 • Széll Zoltánné - szakértő referens, NAV
 • Tóth Mihály - vezető könyvvizsgáló, MB TAX Consulting Kft
Témák:     
1. nap
Várható változások 2019-től az adóeljárásban
 • Fogalom-módosítások és pontosítások.
 • Méltányossági szabályok pontosítása
 • Adóregisztrációs akadályok kiszélesítése. 
 • Adófizetési biztosíték szabályok kiegészítése.
 • Adatszolgáltatási szabályok kiegészítése (pl. egyéni vállalkozók, KÜNY).
 • Mögöttes felelősség pontosítása
 • Adótitok szabályainak kiegészítése
 • Adózói minősítés változásai
 • Elévülés nyugvása
 • Adószám törlést megalapozó tényállások kiszélesítése. 
 • Egyéni vállalkozók SZJA bevallási határidejének módosítása, NAV bevallási tervezet
 • Jogkövetkezmények: mulasztási bírság, adóbírság
 • A késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása
 • Önellenőrzési pótlék újragondolása
 • Eljárás megszüntetésének esetei
 • Tanúzási szabályok kiegészítése: vallomástétel megtagadási okok bővítése.
 • Biztosítási intézkedés újraszabályozása
 • Észrevétel (ellenőrzés): joggyakorlásról történő lemondás lehetősége.
 • Jogorvoslati rendszer: bizonyítékok előterjesztése, felülellenőrzés jogorvoslati rendszere
 • Bírósági felülvizsgálat.
 • Adóvégrehajtás változásai: elkésett jogorvoslat
 • Adóvégrehajtás: vh. felfüggesztése
 • Adóvégrehajtás: behajtást kérők köre
 • Adóvégrehajtás: törvényszéki végrehajtók feladatainak átvétele
Tao változások 2019
 • Közjogi változások az adószabályozási területen 
 • EVA változások (új belépés megszűnése, osztalékfizetési sorrendiség) 
 • KIVA változások (értékhatárok, adóalanyiság megszűnése, külföldi jövedelmek) 
 • Társasági adó (fejlesztési tartalék, energiahatékonysági adókedvezmény, start-up kedvezmény, megrendelt K+F kedvezmény, munkahelyi óvoda, önellenőrzés, IFRS-ek szerinti adózók) 
 • Energiaellátók jövedelemadója 
 • Gyógyszeradók 
 • 5. Innovációs járulék (KKV mentesség) 
 • Bankadó (IFRS-ek szerinti adózók, adónemek) 
 • Pénzügyi tranzakciós illeték (SZÉP kártya, lakossági átutalás) 
Áfa változások 2019
Az általános forgalmi adó 2019. január 1-jétől hatályos változásai, az általános forgalmi adó aktuális kérdései (különös tekintettel a számlaadatokról online adatszolgáltatásra) 

I.    Az áfa törvény 2019. január 1-jétől hatályos változása 
1.    Az utalványok átruházására vonatkozó szabályok
 • Egy célú utalvány fogalma
 • Több célú utalvány fogalma
 • Utalványok értékesítése, beváltása
 • Adóalap meghatározása 
2.    Az Áfa tv.  58.§-át érintő változás 
3.    Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások adómentessége
4.    Alanyi adómentesség, pénzforgalmi adózást érintő változás
5.    Távolról nyújtható szolgáltatás szabályainak változása 
6.    Számlázás szabályának változása
7.    Fordított adózás – munkaerő-kölcsönzés szabályának változása 
8.    Vámtarifaszám aktualizálása, SZJ szám megszűnése 
 • Állapot rögzítés
 • Átkonvertálás mit jelen
9.    Egyéb változások 

II.    Számla adatokról online adatszolgáltatás, számlázás, számla módosítás szabályai (2018. július 1-jétől, illetve 2018. július 16-ától hatályos szabályok)
1.1.          Adatszolgáltatás a kibocsátott számlákról
 • Számla, módosító számla fogalma
 • Kire terjed ki a kötelezettség? Áfa alany, eva alany (áfa alany fogalma)
 • Meghatalmazotti számlázás, önszámlázás 
 • Vevő személye lényeges
 • Értékhatártól függ a kötelezettség
 • Értékhatár alatti választás mit jelent?
 • Módosító, érvénytelenítő számla esetei
1.1.1    Számlázó programmal előállított számla – külön jogszabály
 • Számlázó programmal szembeni követelmény
 • Kiállított, kibocsátott számla
 • Adatszolgáltatás adattartalma
1.2.1    Nyomdai úton előállított számlákról adatszolgáltatás 
 • Adattartalma az áfa tv. szerinti kötelező adatok
 • Értékhatártól függ a feltöltés gyakorisága
1.2.2    Befogadott számláról adatszolgáltatás
 • Adattartalom
 • Értékhatár
1.2.3    Átmeneti rendelkezések – kibocsátott és befogadott számlák esetében 
1.2.4    Adatszolgáltatás és a pénztárgéphasználat
1.2.5    Az adatszolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések, tapasztalatok

III.    Egyéb aktuális áfa-beli kérdések
1.    Lakás Értékesítés adómértékének változása 2020. január 1-jétől, előleg, végszámla esete
2.    Éttermi vendéglátás, turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018-ban hatályos szabályával kapcsolatos gyakori kérdések
3.    Egyebek

2. nap
A személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a magánszemélyeket terhelő különadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adójának évközi és 2019-től hatályos változásai

Személyi jövedelemadó 
 • Az állandó lakóhely fogalma
 • Adóbevallás a 2018-as adóévről (az egyéni vállalkozóknak is készül bevallási tervezet)
 • Az ingatlan bérbeadásából származó bevételt érintő változások
 • Adóelőleg megállapításához elektronikus úton tett nyilatkozat a kifizető részére
 • A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások adóalapja
 • Béren kívüli juttatások 2019-ben
 • Egyes meghatározott juttatások 2019-ben
 • Megszűnő adómentes munkáltatói és kifizetői juttatások (munkáltatói vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, diákhitel törlesztési támogatás, sportrendezvényre jegy, bérlet juttatása, kulturális szolgáltatás stb.) és az átmeneti szabály
 • Új és módosított adómentes juttatási lehetőségek (jogosítvány megszerzéséhez adható támogatás, bölcsődei, óvodai szolgáltatás, munkásszállás stb.)
 • A biztosító szolgáltatásával és a más személy által fizetett biztosítási díj adókötelezettségével kapcsolatos módosítások
 • A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján gyakorolt rendelkezést érintő változások
 • Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás fogalmának változása
 • Egyéni vállalkozókat érintő változások

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) 
 • Az ekho nem jogosít pénzbeli egészségügyi ellátásra
 • A magánszemélyeket terhelő különadó 
 • A különadó megszűnése
 • A tartozatlanul levont különadó visszafizetése

Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)
 • Az eva utoljára 2018. december 20-ig választható
 • Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 
 • A nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékesítéséből származó bevétel adókötelezettsége a kata hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknál
 • A kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak fogalma
 • Az adóalanyiság keletkezésének időpontja év közben kezdő vállalkozásoknál
 • Módosított rendelkezések a kata választhatóságával összefüggésben
 • A főállású kisadózó biztosításának szünetelését érintő változás
 
A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét érintő 2019 évi változások
I.    A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény változása

Biztosítottak körét érintő változás
 • az Mt. szerint foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas Tb. jogállásának változása
 • ki minősül saját nyugdíjasnak (különös tekintettel a korhatár előtti ellátásában, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban és a különféle járadék típusú ellátásban részesülő személyekre)  
 • a biztosítottnak nem minősülő foglalkoztatott nyugdíjas ellátási jogosultságára vonatkozó szabályok változása 
 • a biztosítottnak nem minősülő nyugdíjas foglalkoztatásához kapcsolódó közteher fizetés
 • a kereseti korlátozásra vonatkozó nyugdíj szabályok alkalmazása a biztosítottnak nem minősülő nyugdíjas foglalkoztatottra

Járulékmérték változás
 • egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege
 • a magánszemély egészségügyi szolgáltatására való jogosultságra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határidejének változása
 • a szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megkötött megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértékének csökkenése

A vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások
 • a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése alól történő mentesítésre vonatkozó szabály változása
II.    A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása az 
 • az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése
 • a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
 • az új adónem specialitása (a kettős adóztatást kizáró egyezmények alkalmazhatóságának kizárása, más jogszabályok alkalmazása)
 • az adófizetésre kötelezettek köre 
 • az adó alapja 
 • az adó mértéke
 • az adókötelezettség alól történő mentesülés speciális szabályrendszere mentesített személyek, mentesített jogviszonyok, mentesített jövedelmek)
 • az egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó különös szabályok (ki kötelezett a minimum adóalap után adófizetésre)
 • a mezőgazdasági őstermelő adókötelezettsége
 • az adó bevallása, befizetése
 
III. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változása az adókedvezmények új rendszere (átmenetei rendelkezések alapján 2019-től tovább érvényesíthető kedvezmények köre)

2019. január 1-jétől munkaviszonyt létesítő munkavállaló után érvényesíthető kedvezmények 
 • az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok (költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezés, részmunkaidős foglalkoztatás, ismételt jogviszony létesítése, munkáltató személyében bekövetkező változás)
 • a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény, 
 • a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmények (feltételek, az adókedvezmény alapja és eljárási szabályok)
 • a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény (a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzésének új eljárási szabályai)
 • a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény különös tekintettel, a Rehabilitációs kártyával érvényesíthető kedvezmény igénybevételének megszűnésére
 • a közfoglalkoztatottak után érvényesíthető adókedvezmény (különös tekintettel az adókedvezmény alapjára és mértékére vonatkozó különös szabályokra)
 • a kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • a K+F tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény 

Számviteli változások, aktualitások 2019
I.     A számviteli törvény módosítása a 2018. évi XLI. törvénnyel
 • kapott működési támogatással kapcsolatos új elhatárolási lehetőség
 • engedményezett követelések elszámolásával kapcsolatos pontosítás
 • IFRS-beszámolóval kapcsolatos saját tőke-fogalmak pontosítása, kiegészítő megjegyzések minimális tartalmára, üzleti jelentés készítésére vonatkozó rendelkezések
 • üzleti vagy cégérték kimutatási lehetőség egyesüléskor
 • további tartalmi pontosítások
II.    A számviteli törvény 2018. őszi módosítása
 • a későbbiekben benyújtani tervezett törvénymódosítási javaslat alapján 
III.    Egyes immateriális javak számviteli elszámolási kérdései
 • az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválási lehetőségei
 • szellemi termékek vs. vagyoni értékű jogok
 • vagyoni értékű jogok bemutatási, elhatárolási kérdései
 • szoftverek felvétele, későbbi kezelése
 • keletkeztetett immateriális javak értékesítése
 • értékcsökkenési kérdések
IV.    Konzultáció
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a pénzbeli ellátások iránti igény érvényesítés gyakorlati kérdései
 • Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabály hatályos rendelkezései
 • Pénzbeli ellátások naptári napi alapjának meghatározásához figyelembe vehető jövedelmek
 • Bevallott jövedelmek
 • Önellenőrzés
 • Táppénz időtartamának megállapítása
  • Igazolás kiadása
  • ,,TB kiskönyv” használata 
 • Táppénz naptári napi alapjának megállapítása
  • Irányadó időszak
  • Számítási időszak
  • Jövedelem meghatározása
 • Keresőképtelenség visszaigazolásának szabályai
 • Csecsemőgondozási díjra való jogosultság 
  • Jogosulti kör
  • Jogosultsági feltétel
  • Naptári napi alap meghatározása
 • Gyermekgondozási díj naptári napi alapjának megállapításába
  • Jogosulti kör
  • Jogosultsági feltétel
  • Naptári napi alap
 • Hallgatói gyermekgondozási díj
  • Jogosultság
  • Összege
 • Eljárási rend
  • Társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartott foglalkoztató feladatai a pénzellátások igényeinek érvényesítésekor
  • Ellátások folyósítása (Illetékesség)

Kreditpont infó: Mérlegképes könyvelőknek vállalkozási szakon, nem számvitel témakörben 6 kredit/nap, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek 7 kredit/nap, könyvvizsgálóknak 2 kredit/nap.
Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra. 

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.
A kedvezmények nem összevonhatóak!
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.