Tisztelt Látogató!

2019.11.22-én a Dialóg Campus Könyvesbolt (1053 Budapest, Károlyi u.17.) átvevőpontunk technikai okok miatt zárva tart. Ezen a napon az átvétel szünetel. Köszönjük megértésüket. Üdvözlettel: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Újdonság
Adómozaik 2020
Újdonság

Adómozaik 2020

Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Időpont: 2019. november 26-27.

Időtartam: 10.00-16.00 (regisztráció 8.00 órától)

Étkezés: A rendezvényen az ellátás nem biztosított, azonban a rendezvényterem mellett találhatóak a Lurdy ház önkiszolgálói éttermei, ahol a résztvevőknek igényük szerint lehetősége nyílik az étkezésre.

 

Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra.

Kreditpontpont infó: Mérlegképes könyvelőknek vállalkozási szakon, nem számvitel témakörben első nap 5 kredit, második nap 6 kredit, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek első nap 6 kredit, második nap 7 kredit. Könyvvizsgálóknak mindkét napon 2-2 általános kredit.

Válasszon a következő lehetőségek közül:

9 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 12 687 Ft

SAP kód: YSE3500


Tematika


Előadók:

 • Farkasné Gondos Krisztina bér- TB szakértő, Branko Kft.
 • Dr. Kovács Ferenc adószakértő
 • Lipták Virág Lilla szakmai tanácsadó, PM Jövedelemadók és Járulékok Főosztály Társasági Adó Osztály
 • Dr. Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
 • Széll Zoltánné szakértő referens, NAV
 • Dr. Kiss Zoltán osztályvezető, Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztály Személyi Jövedelemadó és Járulékszabályozási Osztály

1. nap - 2019.11.26 - 10.00 - 16.00


Adózás rendjéről szóló törvény módosításai 2019. év közben és 2020. évtől 

 • Adófizetési biztosíték pontosítása
 • Automataberendezések bejelentése
 • Változások a SZOCHÓ, EVA szabályai miatt
 • Bizonylat megőrzés meghosszabbodása
 • NAV Adatszolgáltatások
 • EKAER bejelentések módosulása
 • Csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos módosítások
 • Hatósági bizonyítvány szabályai
 • Elévülés változásai
 • Szankciók (bírságok – pl. EKAER, intézkedések)
 • Elektronikus keresetkimutatás 2020-tól
​​​​​​Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai
 • Hirdetményi közlés
 • Egyéni vállalkozó által alapított Kft. jogutódlási kérdései
Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai
 • Fogalmak változása
 • Törvényszéki végrehajtók
 • Megkeresésre történő végrehajtás
 • Adók módjára behajtandó köztartozások változásai
Konzultáció
Az általános forgalmi adóról szóló törvény  2019. évközi, valamint 2020-ban hatályba lépő már kihirdetett változásai 

2019-es évközi változások
 • Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló törvény változásához igazodva, az áfaörvény alkalmazásában 2019. július 24-étől az egyéni vállalkozó kft-év alakulása is jogutódlásos átalakulás. 
  • Az áfatörvény 17. és 18.§-ainak szabálya erre is vonatkozik [2019. évi LXXIII. tv. (Módtv 2.)]
 • A termékimporthoz, valamint vámjogilag egyes különös megítélés alá tartozó termékhez kapcsolódó szolgáltatás adómentességéhez kapcsolódó változás. 
  • Az áfatörvény 93.§, 111. és 112.§-ának változása. 
  • Hatályba lépés: 2019. augusztus 23. [2019. évi LXXII. tv., (Módtv 1.)]
 • Termékexport esetén a termék kivitelének igazolása 
  • EU-s irányelv átvétele 
  • Az áfatörvény 98. és 101.§-ainak változása.
  • Hatályba lépés: 2019. július 24.  (Módtv 1.)
 • Egyéb változások, pontosító rendelkezések (Több célú utalvány, mint fizetőeszköz, vámhatósági határozat stb.)
  • Hatályba lépés: 2019. július 24.  (Módtv 1.)
2020. január 1-jétől bekövetkező változások 
(A módosítást bevezette a Módtv. 1.)
 • Vevői készlettel kapcsolatos szabályok [áfatörvény 12/a.§, 22.§ (3)-(5) bek.]
  • EU-s irányelv kötelezettség 
  • Saját vagyon áthelyezés megítélése az áfa-ban 
  • Vagyonáthelyezés vevői készlet céljára
   • 2020. január 1-je előtti szabály lényege
   • 2020. január 1-je utáni szabály lényege és részletei. 
  • Az adminisztráció egyszerűsítés: 
   • lényege,
   • feltétele, 
   • időkorlát 12 hónap
  • A feltételek nem teljesülése – joghatás beáll, mit jelent és milyen esetek lehetnek
  • Nyilvántartási, összesítő nyilatkozattételi kötelezettség 
  • Az új szabály ismertetése eladói és beszerzői oldalon, példákkal alátámasztva
  • Hatályba lépés és átmeneti rendelkezés 
 • Adómentes közösségen belüli értékesítés (EU-s irányelvi kötelezettség) (áfatörvény 89.§)
  • A mentesség feltétele a vevő adószáma
  • Mit jelent az összesítő nyilatkozata nem vagy nem megfelelő kitöltése? 
  • A 282/2011-es tanácsi rendelet 45.a cikke – a kiszállítás igazolása
  • hatályba lépés és alkalmazhatóság 
 • Láncértékesítés [áfatörvény 27.§ (2) bek.] (EU-s szabályozási kötelezettség)
  • Láncértékesítés esetén a teljesítési hely meghatározása, lényege példákon keresztül bemutatva
  • Közbenső szereplő fuvaroztató esetén a törvényi vélelem és annak megdöntése mit jelent a régi és az új szabály esetében 
  • Hatálybalépés és átmeneti rendelkezés 
 • Behajthatatlan követelés áfa-ja [áfatörvény 77.§ (7)-(10) bek.]
  • Behajthatatlan követelés fogalma
  • Az adóalap utólagos csökkentésének feltételei (egyes feltételekhez a már ismert kérdések alapján magyarázat)
  • Az adóalapcsökkentés bevallással, önellenőrzés útján, ennek magyarázata 
  • A vevő értékesítése, vevő  levonható adójának korrekciós kötelezettsége 
 • Különös adóvisszatérítés (áfatörvény 257/J.§)
 • Kérelem alapján az előzetesen felszámított adó téríthető vissza, ha azt fizetendő adóként megfizették, más módon nem térül meg és az adósemlegesség sérülne.
2020. január 1-jétől bekövetkező változás a Módtv. 2. alapján
 • Kereskedelmi szálláshely áfa mértéke 
  • Kereskedelmi szálláshely általános forgalmi adó mértéke 18%-ról 5%-ra csökken
  • Milyen ügyletre vonatkozik, előleg megítélése
  • Hatályba lépés és átmeneti szabály mutatása példákon keresztül 
 • Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettség
  • Hozzájárulás alapja, mértékeű
  • Bevallási kötelezettség 

2. nap - 2019.11.27 - 10.00-16.00


A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a pénzbeli ellátások iránti igény érvényesítés gyakorlati kérdései – 90 perc

 • Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabály hatályos rendelkezései 
 • Pénzbeli ellátások naptári napi alapjának meghatározásához figyelembe vehető jövedelmek
 • Táppénz időtartamának megállapítása 
 • Keresőképtelenségi kódváltás esetén alkalmazandó gyakorlat
 • Keresőképtelenség, igazolásának visszaigazolásának szabályai
 • Keresőképtelenség elbírása többes jogviszony esetén, valamint több munkáltatóval kötött munkaszerződés alapján
 • Csecsemőgondozási díjra való jogosultság 
 • Gyermekgondozási díj naptári napi alapjának megállapításába
 • Örökbefogadói díj
 • Nevelőszülői gyermekgondozási díj
 • Nagyszülői gyermekgondozási díj
 • Eljárási rend
A személyi jövedelemadózást, a kisadózó vállalkozások tételes adóját, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást érintő változások - 90 perc

I. A személyi jövedelemadózás változásai 
2019. július 1-jétől hatályos változás

Az ún. 85 százalékos szabály
Változások a törvény kihirdetését követő naptól (2019. július 24-től)
Vagyonkezelő alapítványok
A magánalapítvány 
 • fogalma
 • az adókötelezettség jogcíme
 • a rendelkezési jog
 • az osztaléknak minősülő jövedelem
 • az alapítvány tulajdonába adott készletek
A szociális hozzájárulási adó őstermelői tételes költségként történő elszámolása 
Az egyéni vállalkozó által létrehozott egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
Szövetkezeti hitelintézeti integráció
Módosuló adómentes jogcím
 • Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése
Új adómentes jogcímek
 • A magánalapítvány vagyonából juttatott jövedelem adómentessége
 • A labdarúgó Európa-bajnoksággal összefüggésben adott juttatások adómentessége
 • Nemzetközi sportszövetség által adott juttatások adómentessége
 • Kiemelt nemzetközi sportrendezvények keretében adott juttatások adómentessége
A 2020. január 1-jétől hatályos változások
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 • A kedvezmény érvényesítésére jogosultak
 • A jogosultsági időszak
 • A kedvezmény szempontjából figyelembe vehető jövedelmek köre
 •  A kedvezmény érvényesítése
 • Átmeneti rendelkezés

A kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) érintő változás 
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (EKHO) érintő változások 


A Társadalombiztosítás fedezi rendszerét érintő változások 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes kötelezettségek

Járulékszabályozás
 • Biztosítottak körének változása 
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020-tól
 • Az örökbefogadói díj bevezetésének hatása a vállalkozókat terhelő járulékfizetésben (egyéni, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő)
Szociális hozzájárulási adó
 • a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenés, átmeneti szabályok
 • a mérték változás hatása a kedvezmény rendszerre (gyakorlati példákon bemutatva)
 • a nyugdíjas egyházi szolgálati jogviszonyban álló személyre vonatkozó szabályok 

Konzultáció

 

Rendezvény információk


Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Időpont: 2019. november 26-27.

Időtartam: 9.00-16.00 (regisztráció 8.00 órától)

Étkezés: A rendezvényen az ellátás nem biztosított, azonban a rendezvényterem mellett találhatóak a Lurdy ház önkiszolgálói éttermei, ahol a résztvevőknek igényük szerint lehetősége nyílik az étkezésre.

 

Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra.

Kreditpontpont info: Mérlegképes könyvelőknek vállalkozási szakon, nem számvitel témakörben első nap 5 kredit, második nap 6 kredit, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek első nap 6 kredit, második nap 7 kredit. Könyvvizsgálóknak mindkét napon 2-2 általános kredit.

Számlázással kapcsolatos információk és lemondási feltételek


Számlázás és fizetés
A webshopban fizethet bankkártyával, vagy a kiküldött számlát banki átutalással egyenlítheti ki. A számlát ügyfélszolgálatunk postai úton küldi el Önnek a megadott számlaküldési címére. Átutalásos számla esetén a részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjen átutalni! 
A konferenciacsomag költségként elszámolható, tartalmazza az előadások, konzultáció és az oktatási segédanyag költségeit.

Kedvezmények
A kedvezmények nem összevonhatóak, de mindig a kedvezőbbet nyújtjuk.

Lemondási feltételek
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 

 • Segíthetünk? Képzéssel kapcsolatos kérdéseit felteheti kollégánknak a +36 (1) 464-5627-es telefonszámon, vagy az andrea.takacs@wolterskluwer.com email címen.
 • Ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos kérdéseire.