Az áfa-kötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye 2. kiadás

Az áfa-kötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye 2. kiadás

Kiskönyvtár az áfáról IV. rész, 2. átdolgozott kiadás

Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki, hogy a terméket milyen formátumban szeretné megvásárolni.

4 106 Ft + 385 Ft áfa

Bruttó: 4 491 Ft

SAP kód: YEC1741


Szerző(k): dr. Farkas Alexandra

Sorozat címe: Kiskönyvtár az áfáról

Kiadás dátuma: 2018

Méret: Fr5


Kiadványunk az áfa két kulcsfontosságú területét dolgozza fel: 
- az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára (ezen belül a teljesítési időpontokra) vonatkozó szabályokat, illetve
- a teljesítési hely szabályrendszerét.
Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozó szabályok rendelkeznek arról, hogy egy áfaalany gazdálkodónak az általa teljesített, illetve fordított adózású konstrukciók esetén az általa megrendelt ügylet után milyen időponttal kell az áfát megfizetnie, illetve egyéb adókötelezettségeit teljesítenie.
teljesítési hely szabályok pedig azt rendezik, hogy egy adott, hozzáadottérték-adózás alá eső ügylet után mely országban (Magyarországon vagy külföldön) keletkezik-e áfakötelezettség. Ez utóbbi kérdéskör azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen szabályok ismeretében dönthető el pontosan, hogy egy áfaalany gazdálkodónak egy érintett ügylet vonatkozásában van-e egyáltalán Magyarországon teljesítendő forgalmi adókötelezettsége.
A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkaltűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat ezen szabályrendszerek hatékonyabb megértésében és kezelésében. 

A tartalomjegyzékből


I. rész 
Az adókötelezettség keletkezésének időpontja

1. A számla dátumai
1.1. A kiállítás dátuma
1.2. A teljesítés időpontja és az adófizetési kötelezettség keletkezése

II. rész
A teljesítési hely szabályai

1. A termékértékesítés teljesítési helye
1.1. A főszabály
1.2. A fuvarozással, feladással kísért termékértékesítések

2. A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó teljesítési hely szabályok
2.1. A főszabály
2.2. Ügynöki közvetítés
2.3. Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások
2.4. Személyszállítás
2.5. Teherközlekedés
2.6. A kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások
2.7. Egyes, a tényleges teljesítési hely szerint adózó szolgáltatások
2.8. Az Áfa törvény 46. §-a
2.9. Közlekedési eszközök bérbeadása
2.10. Éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások

3. A termékimport teljesítési helye
3.1. A főszabály
3.2. A különleges vámeljárások alatt álló, illetve a különleges vámjogi helyzetű termék importja

4. A Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye
4.1. A főszabály
4.2. Különös szabály – az Áfa törvény 51. §-a

5. Az adómértékek, az adómentesség, a területi hatályon kívüliség összefüggése a teljesítési hely szabályokkal