Önkormányzatokat érintő adóváltozások 2019-ben

Önkormányzatokat érintő adóváltozások 2019-ben

Rendezvény kódja: 18ON01

2018.12.11

19 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 25 387 Ft

SAP kód: YSE3303


Ajánló


Az önkormányzati adóigazgatás körébe tartozó anyagi és eljárási jogszabályok változásainak magyarázata gyakorlati példákon keresztül, aktuális jogesetek és szakmai álláspontok ismertetése.

Rendezvény információk


Előadók:

 • Kanyó Lóránt István, főosztályvezető, NGM
 • Dr. Kovács Attila, szakmai tanácsadó, NGM
Tematika:
1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásai
 • beruházási adóelőny-nyújtás lehetősége az önkormányzatok számára (szabályozási kérdések, veszélyek, lehetőségek)
 • a változó IFRS-ek miatti változások
 • bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség alóli felmentés
 • foglalkoztatás-növelési mentesség megszűnése
 • őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó adózása
 • Kata-alanyok bevallása szünetelés esetén
 • adóelőleg-kiegészítés rendje
 • reklámhordozó esetén kedvezmény-nyújtás
 • egyes fogalmak (vállalkozó, szolgálati kötelezettség, szociális intézmény) változtatása
2. Konzultáció a változásokról, továbbá a helyi adóztatás kapcsán felmerült gyakorlati kérdésekben

3. Eljárási adótörvények változásai
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • eljárási adókötelezettség (bejelentkezés, adatbejelentés)
  • KÜNY-ból való adatkérés
  • kivetéses adóban az utólagos adómegállapítás keretében feltárt tényállás jogalapul szolgál az ellenőrzést követő adóévi adó megállapításához
  • kivetéses helyi adóban nem minősül adóhiánynak a kivetett adóhoz képest az adózó terhére utólagosan megállapított adókülönbözet
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • egyéni vállalkozó és az adóhatóság közötti kapcsolattartás
  • adóelőleg-kiegészítési kötelezettség nem jogszerű teljesítésekor kiszabható mulasztási bírság  
  •  az ellenőrzés két fajtája (adóellenezős/jogkövetési vizsgálat) -> határidők  
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
  • végrehajtási cselekmények sorendje
  • a végrehajtási eljárást végzéssel kell megszüntetni
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet  
4. Jogalkalmazást segítő, aktuális gyakorlati esetek
 • kivetéses helyi adóban az adómegállapítás vagylagos alapjai
 • a mulasztási bírság-rendszer összefüggései, specifikumai
 • átmeneti szabályok alkalmazása 
 • súlyosítási tilalom esetei
 • egyes adók módjára behajtandó köztartozások
5. Konzultáció, feltett kérdések megválaszolása
 

Általános információk


Időpont: 2018.12.11.
Időtartam: 10.00-16.00 (regisztráció 9.00 órától)
Helyszín: Hotel Hungária City Center, (Budapest VII. ker. Rákóczi út 90.)

Általános információk


Kreditpont infó: Nincs kredit
Bérlet infó:    Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra.

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.
A kedvezmények nem összevonhatóak!
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül.
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.