Kedves Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes átvétel előreláthatóan 2020. március 31-ig szünetel. Megértését köszönjük.

Újdonság
Számlázás és számla adatszolgáltatás
Újdonság

Számlázás és számla adatszolgáltatás

2020.04.28.

A képzést elhalasztjuk, az új időpontot hamarosan közzétesszük!


Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Időpont: 2020. április 28.

Időtartam: 09.00-16.00 (regisztráció 8.30 órától)


Kreditpont infó: mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek – elbírálás alatt

Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom

25 993 Ft + 27% áfa

Bruttó: 33 011 Ft

SAP kód: NSE1015


Ajánló


A számla egy gazdasági esemény jogszabály által meghatározott lenyomata. Ugyanakkor a jogszabály előír számos olyan kötelező adattartalmat, melyet egy számlának mindenképpen tartalmaznia kell. Számos társaságnál ez megszokás kérdése, ugyanakkor nem mindig van mögötte helyes jogszabályi értelmezés. Az előadás első része a számla kiállítási kötelezettséget, kötelező adattartalmat és a legjellemzőbb speciális számlázási szabályokat ismerteti mind jogszabályi, mind pedig gyakorlati megközelítésből. Az előadás számos hibás gyakorlatot is ismertet, valamint a jellemző adózói kérdésekre, problémákra próbálja megtalálni a választ.

Az előadás második része a számla adatszolgáltatással foglalkozik. Az adatszolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-től és 2021. január 1-től is megváltozik. Az előadás bemutatja az adatszolgáltatási kötelezettség változáshoz kapcsolódó egyéb más jogszabályi változásokat, valamint annak gyakorlati kihatását. A jellemző adatszolgáltatási hibákra is felhívja a figyelmet. Az előadás az adatszolgáltatással kapcsolatos adóhivatali szolgáltatásokat, valamint az adózói lehetőségeket foglalja össze.

Az előadás épít az aktív hallgatói részvételre. Egyes gyakorlati kérdések kapcsán nem csupán a választ mutatja be, hanem a helyes válasz megtalálásában bevonásra kerül a hallgatóság. Az előadás során konzultációs lehetőség is biztosított.

Részletes tematika, program 9:00 - 12:00


Előadó:

 • Czöndör Szabolcs főosztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága Informatikai és Transzferár Ellenőrzési Főosztály


Számla kiállítás jellemző kihívásai, különös tekintettel a 2020-as változásokra
I.    Számlázási alapok 

 • Számlázási elvek:
  • Számlakibocsátási kötelezettség ismertetése
  • Számlakibocsátás alóli mentesülés: számla hiányában milyen más bizonylatot kell kibocsátani. Nyugta, számviteli bizonylat használata, kötelező adattartalma
  • Készpénzfizetési korlát gyakorlati kezelése, megszegésének jogkövetkezményei
  • Proforma számla és számla kapcsolata, proforma számla használata a gyakorlatban, jogszabályi következményei
  • Számlakibocsátás határideje, annak jogszabályi változása
 • A számla fogalma:
  • Mitől lesz egy dokumentum számla?
  • Számla melléklet és számla adattartalma
  • Számla gazdasági és adójogi használata
 • Számla kibocsátás eszközei, azok alapvető szabályozása: 
  • Nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása
  • Számlázóprogram: számlázó programmal kapcsolatos alapkövetelmények ismertetése
  • Pénztárgép használatával történő számlakibocsátás


II.    Számla adattartalma 

 • Számla adattartalmának bemutatása, azok jogszabályi értelmezése
 • Jellemző hiedelmek a kötelező adattartalommal kapcsolatban (pl. aláírás, példánysorszámozás, számla pénztárgépi rögzítése stb.)
 • Jellemző gyakorlati problémák bemutatása (esettanulmányok ismertetése)
 • Teljesítési időpont meghatározása, feltüntetése a számlán
 • Időszaki elszámolású ügyletek kezelése
 • Alkalmazandó árfolyam
 • Új közlekedési eszközök számlázási szabályai
 • Egyszerűsített adattartalmú számla
 • Gyűjtőszámla

III.    Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása és speciális számlázási esetek 

Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása:

 • Számlával egy tekintet alá eső okirat fogalma, kötelező tartalma
 • Egylépcsős és kétlépcsős számla módosítás
 • Csoportos helyesbítő számla gyakorlati lehetőségei és problémái: számlaadatok módosítása, összegszerű módosítások
 • Időszaki elszámolású ügyletek helyesbítésének számlázási szabályai
 • Fordított adózású ügyletek helyesbítése
 • Számla érvénytelenítésének esetei: kibocsátott számla érvénytelenítése, ki nem bocsátott számla érvénytelenítése. Mikor kell számlát érvényteleníteni és mikor helyesbíteni?
 • Jellemző hibák számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor

Speciális számlázási esetek:

 • Meghatalmazotti számlázás, önszámlázás
 • Előleg kezelése, végszámla kiállítása
 • Belföldi fordított adózásról kiállított számla
 • Különbözet szerinti szabályozás alá tartozó ügyletről kiállított számla adattartalma
 • Ügynöki díj és bizományi díj számlázása
 • Árengedmény kezelése: utólag adott árengedmény, adott számlában érvényesített árengedmény
 • Utalvánnyal kapcsolatos számlázási szabályok

Részletes tematika, program 13:00 - 16:00


Előadó:

 • Czöndör Szabolcs főosztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága Informatikai és Transzferár Ellenőrzési Főosztály

Online Számla tapasztalatai és jogszabályi változások 2020-ban és 2021-ben

IV.    Adatszolgáltatási kötelezettség bemutatása 
 • Adatszolgáltatás célja: alapvető cél a gazdaság fehérítése, ugyanakkor megjelenik a digitalizáció támogatása
 • Jogszabályi kötelezettség értékesítő és vevő szemszögéből: értékesítőnek fel kell készíteni a számlázó programját az adatszolgáltatásra, a nyomtatvány alapú számláknál manuális adatszolgáltatási kötelezettsége van, ugyanakkor a belföldi adóalany számlabefogadónak is van adatszolgáltatási kötelezettsége, a belföldi összesítő nyilatkozat kitöltése.
 • Jogszabályi változások ismertetése:
  • 2020. július 1-jei változások: az értékhatár eltörlésének kihatása az adózók tevékenységére, kézi számlatömb használatának következményei, jogszabály példákkal alátámasztott értelmezése. 65M lap változása július 1-jét követően, az új jogszabályi követelményeknek való megfelelés kérdései.
  • 2021. január 1-jei változások: magánszemély adatok kezelése, számla-nyugta kibocsátás kérdései
V.    Adatszolgáltatás tapasztalatai 
 • Adatszolgáltatás adóhivatali tapasztalatai, jellemző problémák
  • Jellemző hiányosságok: adatszolgáltatás elmaradása, adathiányosságok, nem megfelelő adattartalom
  • Hibás számlaadat és adatszolgáltatás kapcsolata
  • Hibás technikai megoldások: nem megfelelően kiépített adatszolgáltatási megoldások
  • Warning és error üzenetek adózói kezelése
  • Hibás adatszolgáltatás javítása
 • Adatszolgáltatási hiányosságok jogszabályi következményei

VI.    Adóhivatali szolgáltatások 
 • Adóhivatali szolgáltatások bemutatása: 
  • Adatszolgáltatás statisztikai adatainak lekérdezése
  • Lekérdezések használata
  • Könyvelő programok, vállalatirányítási rendszerek kapcsolódása a számla adatszolgáltatáshoz. Az adatszolgáltatások könyvelési rendszerbe történő betöltésének előnyei, megfontolásai (adatellenőrzés, 
  • Adóhivatali számlázó program
  • Fejlesztői támogatás
 • Fejlődési/fejlesztési irányok
  • 2.0 verzióban lévő változások: jellemzően technikai változások találhatók benne, a felhasználók számára többlet lehetőségek található a 2.0 verzióban
  • 2.0 verziót követő változások: 2021. január 1-jei változásokra való felkészülés, további adóhivatali szolgáltatások megjelenése
VII.    Jogszabályi változások következményei a gyakorlatban 
 • Változások a számlakiállítási gyakorlatban
  • Az adatszolgáltatás bővülésével kapcsolatos adózói megfontolások (számla levonásba helyezése-nem helyezése, nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódó beszerzések)
  • Kézi számlatömb használata
  • Számlázó programok változása, új technikák elterjedése
 • Online Számla adózói használatának lehetőségei
  • Számlafeldolgozás automatizálása
  • Elektronikus számla és az adatszolgáltató rendszer kapcsolata
  • Partner adatok ellenőrzése: adószám lekérdezés lehetőségei, annak használata adózói oldalon
  • Számla kiállítás támogatása: Online Számlázó program lehetőségei, jövőbeni fejlesztések
  • Adatszolgáltatás minőségének elemzése

Rendezvény információk


Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Időpont: 2020. április 28.

Időtartam: 09.00-16.00 (regisztráció 8.30 órától)


Kreditpont infó: mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek – elbírálás alatt

Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom

Számlázással kapcsolatos információk és lemondási feltételek


Számlázás és fizetés
A webshopban fizethet bankkártyával, vagy a kiküldött számlát banki átutalással egyenlítheti ki. A számlát ügyfélszolgálatunk postai úton küldi el Önnek a megadott számlaküldési címére. Átutalásos számla esetén a részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjen átutalni! 

A konferenciacsomag költségként elszámolható, tartalmazza az előadások, konzultáció és az oktatási segédanyag költségeit.

Kedvezmények
A kedvezmények nem összevonhatóak, de mindig a kedvezőbbet nyújtjuk.

Lemondási feltételek
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 

 • Segíthetünk? Képzéssel kapcsolatos kérdéseit felteheti kollégánknak a +36 (1) 464-5624-es telefonszámon, vagy az andrea.takacs@wolterskluwer.com email címen.
 • Ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos kérdéseire.