Újdonság
Bérszámfejtők feladatai 2019-ben
Újdonság

Bérszámfejtők feladatai 2019-ben

Rendezvény kódja: 19BÉ01

24 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 31 737 Ft

SAP kód: YSE3371


Rendezvény információk


Előadók

 • Dr. Andrási Jánosné adószakértő
 • Széll Zoltánné szakértő referens, NAV
 • Farkasné Gondos Krisztina bér- TB szakértő, Branko Kft.
 • Dr. Kártyás Gábor munkajogász, Opus Simplex Kft.

Tematika
Személyi jövedelemadó 
 • Az állandó lakóhely fogalma
 • Adóbevallás a 2018-as adóévről (az egyéni vállalkozóknak is készül bevallási tervezet)
 • Az ingatlan bérbeadásából származó bevételt érintő változások
 • Adóelőleg megállapításához elektronikus úton tett nyilatkozat a kifizető részére
 • A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások adóalapja
 • Béren kívüli juttatások 2019-ben
 • Egyes meghatározott juttatások 2019-ben
 • Megszűnő adómentes munkáltatói és kifizetői juttatások (munkáltatói vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, diákhitel törlesztési támogatás) és az átmeneti szabály
 • Új és módosított adómentes juttatási lehetőségek (jogosítvány megszerzéséhez adható támogatás, bölcsődei, óvodai szolgáltatás, munkásszállás, sportrendezvényre jegyek, bérletek, kulturális szolgáltatás stb.)
 • A biztosító szolgáltatásával és a más személy által fizetett biztosítási díj adókötelezettségével kapcsolatos módosítások
 • A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján gyakorolt rendelkezést érintő változások
 • Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás fogalmának változása
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)
 • Az ekho nem jogosít pénzbeli egészségügyi ellátásra
A magánszemélyeket terhelő különadó
 • A különadó megszűnése
 • A tartozatlanul levont különadó visszafizetése
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a pénzbeli ellátások iránti igény érvényesítés gyakorlati kérdései
 • Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabály hatályos rendelkezései
 • Pénzbeli ellátások naptári napi alapjának meghatározásához figyelembe vehető jövedelmek
  • Bevallott jövedelmek
  • Önellenőrzés
 • Táppénz időtartamának megállapítása 
  • Igazolás kiadása
  • „TB kiskönyv” használata 
 • Táppénz naptári napi alapjának megállapítása
  • Irányadó időszak
  • Számítási időszak
  • Jövedelem meghatározása
 • Keresőképtelenség visszaigazolásának szabályai
 • Csecsemőgondozási díjra való jogosultság 
  • jogosulti kör
  • jogosultsági feltétel        
  • naptári napi alap meghatározása
 • Gyermekgondozási díj naptári napi alapjának megállapításába
  • Jogosulti kör
  • jogosultsági feltétel
 • naptári napi alap
 • Hallgatói gyermekgondozási díj
  • jogosultság
  • összege
 •  Eljárási rend
  • társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartott foglalkoztató feladatai a pénzellátások igényeinek érvényesítésekor
  • Ellátások folyósítása (Illetékesség)
A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét érintő 2019 évi változások
I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény változása
 • Biztosítottak körét érintő változás
 • Járulékmérték változás
 • A vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások
II. A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása az 
 • az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése
 • a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
 • az új adónem specialitása (a kettős adóztatást kizáró egyezmények alkalmazhatóságának kizárása, más jogszabályok alkalmazása)
 • az adófizetésre kötelezettek köre 
 • az adó alapja 
 • az adó mértéke
 • az adókötelezettség alól történő mentesülés speciális szabályrendszere mentesített személyek, mentesített jogviszonyok, mentesített jövedelmek)
 • az egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó különös szabályok (ki kötelezett a minimum adóalap után adófizetésre)
 • a mezőgazdasági őstermelő adókötelezettsége
 • az adó bevallása, befizetése
III. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változása az adókedvezmények új rendszere (átmenetei rendelkezések alapján 2019-től tovább érvényesíthető kedvezmények köre)
 • 2019. január 1-jétől munkaviszonyt létesítő munkavállaló után érvényesíthető kedvezmények 
Munkajogi változások
 • Minimálbér 2019
 • A munkaszüneti napok körüli munkarend 2019
 • A Munka Törvénykönyve munkaidővel kapcsolatos módosításai
 • A több túlóra és a hosszabb munkaidőkeret elrendelésének lehetőségei
 • Adatvédelem és munkajog: jogharmonizációs változások
 • Kérdések, konzultáció

Általános információk


Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
Időpont: 2019. január 29.
Időtartam: 9.30-16.00 (regisztráció 8.30-tól)

Kreditpont infó:    nincs kreditpont
Bérlet infó:    Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra. 

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Kft ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.A kedvezmények nem összevonhatóak!
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.