GDPR a gyakorlat oldaláról

GDPR a gyakorlat oldaláról

Rendezvény kódja: 18JO12

2018.03.13.

29 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 38 087 Ft

SAP kód: YSE3187


Ajánló


Most kezdi a GDPR felkészülést, de nem tudja hogyan csinálja?
Már folyatja a megfelelőség kialakítását, de kérdései merültek fel?
Hallgassa meg előadásainkat és az utána következő workshopokat, tegye fel kérdéseit!

Rendezvény információk


Előadók:

 • Dr. Farkas Tamás - adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 auditor, Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság (MADAT) elnöke
 • Dr. Hencz János - belső adatvédelmi felelős, Magyar Posta
 • Dr. Kiss Attila - infokommunikációs szakjogász, az ORFK Hivatalának kiemelt főelőadója
 • Dr. Zárdai Zoltán - ügyvéd, Zárdai Ügyvédi Iroda 
Konferenciánk az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének május 25-étől történő kötelező alkalmazásához nyújt segítséget. A rendezvény résztvevői az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati tudást is elsajátíthatják, a GDPR legnagyobb érdeklődésre számot tartó témái szakmai előadások és az ezeket követő workshopok formájában kerülnek feldolgozásra. 
Tematika:
Előadás: Az adatkezelés jogalapjainak változása az Infotörvényhez viszonyítva – Dr. Zárdai Zoltán
 • GDPR - 6 jogalap 
 • Mihez képest történik változás?
 • Jogalapok magyar szabályozás szerinti ismertetése
 • Irányelvnek megfelelés kérdése
 • Dereguláció?
 • A 6 jogalap ismertetése és hatályos szabályozással történő összehasonlítása, jogalapok megfeleltetése, kérdések és tennivalók 
 • Jogos érdek, érdekmérlegelés és hatásvizsgálat!
 • Adatok forrása? 
 • Ördög a részletekben - ágazati szabályok - jogos érdek
Workshop: Az Infotv. jogalapjainak felülvizsgálata és transzformálása az új GDPR jogalapokhoz 
Előadás: Az érintett jogainak módosulása és ezek biztosítása a GDPR szerint – Dr. Hencz János
 • Érintetti jogok az Infotv-ben és a GDPR-ban
 • Az előzetes tájékoztatás kötelezettsége, mint az érintett joga (GDPR összehasonlítása a NAIH ajánlásával)
 • A hozzáféréshez való jog és terjedelme (Infotv. És GDPR összehasonlítás)
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törlés – jog és kötelezettség 
 • Elfeledtetéshez való jog
 • Korlátozás hoz való jog és a zárolás
 • Tiltakozáshoz való jog – ma korlátozás, holnap törlés
 • Automatizált döntéshozatal alóli mentesülés
 • Adathordozhatóság – új jogosultság az adatok szabad áramlásának szolgálatában​
Workshop: Az érintetti jogok teljesítésének megszervezése, új jogok (elfeledtetéshez való jog, adathordozhatósághoz való jo) biztosítása és kezelése
 • Hogyan készítsünk adatkezelési tájékoztatást?
 • A privacy by design és az érintetti jogok megszervezése
 • Szervezzünk folyamatot: 
  • Ki, hol, mikor kérelmezhet?
  • Adatvédelmi tudatosság a fogadó oldalon.
  • Adjunk is, de védjük is – hozzáféréshez való és a jogosulatlan hozzáférés
  • Mikor, miről értesítsünk.
 • Felejtsünk és feledtessünk – eszközök az elfeledtetés szolgálatában
 • Adatokhoz való hozzáférés és az adathordozhatóság közötti különbségek – mitől több és mitől kevesebb az adathordozhatóság?
Előadás: Adatvédelmi hatásvizsgálat az új kötelezettség – Dr. Kiss Attila
 • ​Az adatvédelmi hatásvizsgálat koncepciója, fogalma
 • A valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
 • Mely esetekben kötelező hatásvizsgálatot lefolytatni?
 • Mikor és ki folytatja le a hatásvizsgálatot?
Workshop: Hogyan kezdjük a hatásvizsgálatot? 
 • Minimumkövetelmények a GDPR alapján
 • Módszertanok az EU különböző tagállamaiban
 • Kockázatértékelés és kockázatkezelés
 • Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
Előadás: Az adatkezelő és adatfeldolgozó kötelezettségeinek módosulása – Dr. Farkas Tamás
Workshop: Lista az adatkezelők és adatfeldolgozók azonosításához és feladataihoz

Általános információk


Időpont: 2018.03.13.
Időtartam: 8.30-17.20 (regisztráció 7.30 órától)
Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Bérlet infó:    Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra.

A konferencia résztvevőinek nevét, beosztását, illetve e-mail címét kérjük tüntesse fel a Megjegyzés mezőben. 
Amennyiben bérlet terhére szeretne vásárolni, úgy a bérlet sorszámát úgyszintén tüntesse fel a Megjegyzés részen.

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Kft ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.
A kedvezmények nem összevonhatóak!
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül.
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.