Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához

Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához

Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki, hogy a terméket milyen formátumban szeretné megvásárolni.

29 850 Ft + 3 682 Ft áfa

Bruttó: 33 532 Ft

SAP kód: YJK1578


Szerző(k): dr. Bozzay Erika, dr. Dezső Attila, dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Németh Anita, dr. Perczel Zsófia, dr. Tátrai Tünde, dr. Tosics Nóra

Kiadás dátuma: 2015

Szerkesztő(k): dr. Dezső Attila


A Jogtár-kiegészítés esetén feltüntetett ár éves előfizetési díj.

A nyomtatott könyv kéziratának lezárási dátuma: 2015. február 28. 

A Jogtár-kiegészítés utolsó időállapota: 2015. február 28.

A közbeszerzési törvény első, 1995-ben megjelent változata is az európai uniós jogfejlődés eredményeinek átvételével készült. Ezért a közbeszerzési törvény minden alapvető jogintézménye uniós eredetű. A kiadvány - egy az európai uniós intézményrendszert és jogforrási struktúrát bemutató elméleti áttekintés során – elemzi az irányelvek minden fontosabb intézményét és az ezekkel lényegében megegyező közbeszerzési nemzeti jogintézményeket (például a törvény alanyi hatálya, azaz ki minősül ajánlatkérőnek, a törvény tárgyi hatálya, azaz mi minősül beszerzésnek, a minőségi kiválasztás szempontjainak meghatározása, a bírálat, eljárástípusok, szerződésmódosítás stb.). 

A kiadvány elemzi az Európai Bíróság elmúlt 30 évének legfontosabb döntéseit, azokat is, amelyek jó része az úgynevezett historikus jogalkotás keretében született és magyar nyelven nem hozzáférhető. 

A kiadvány nem csupán a 2004-es közbeszerzési irányelveket elemzi, hanem feldolgozza a 2014-es irányelveket is, amelyeket a nemzeti jogalkotó az új Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotásával ültetett át a magyar jogrendszerbe. Az új irányelvek nem csupán kodifikálták az Európai Bíróság elmúlt 10 évének esetjogát, hanem lényegi újításokat hoztak a jogfejlődésben. A kiadvány megvilágítja az új irányelv-generációk keletkezésének hátterét és ezáltal elősegíti a nemzeti közbeszerzési jogot alkalmazók munkáját is.

Jogtár-kapcsolat


A DVD-lemezes Jogtáron a kommentár együttműködik a Jogtárral, Jogtár Plusszal és a Szakmai Jogtárakkal. A kiadvány a Jogtár Adatbázisok pultjáról, a KJK-kommentárok, modulok címre kattintva vagy a Szakmák menü/Szakmai adatbázisok menüpontja alól érhető el. A frissítés online történik.

Az új Jogtáron a kommentár együttműködik a Jogtárral, Jogtár Plusszal és a Szakmai Jogtárakkal. A kiadvány az Adatbázisok menü KJK-kommentárok, modulok pontja alatt érhető el.