A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban

A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban

Az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel

Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki, hogy a terméket milyen formátumban szeretné megvásárolni.

3 744 Ft + 351 Ft áfa

Bruttó: 4 095 Ft

SAP kód: YEC1531


Kiadás dátuma: 2014

Szerkesztő(k): Csehi Zoltán, Koltay András, Navratyil Zoltán


A kötet szerzői a hazai jogi felsőoktatásban is tevékenykedő jogászok, kutatók. A kötet célja, hogy a személyiség védelme és a média szövevényes kapcsolatrendszerében egyfajta Ariadné-fonálként megpróbáljon utat mutatni egy-egy kérdésben. A kiindulópont a jog számára megragadhatatlan érték, amelyet egyszerűen csupán egy szóval illetünk: személyiség.
Innen indulva számos izgalmas, elgondolkodtató, különböző nézőpontot felvillantó tanulmány szerepel a kötetben, s tekintettel arra is, hogy a szólás szabadságáról van szó, az Olvasó által akár vitatható álláspontok segítenek eloszlatni azt az illúziót, hogy a személyiségnek és a személyiségi jogoknak létezik egysíkú dimenziója.
A kötet a személyiségvédelem körében egységes koncepció alapján felöleli a téma polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásait, bemutatva a régi és az új Polgári törvénykönyv, valamint Büntető törvénykönyv dogmatikai alapvetéseit, az ide vágó hazai bírói gyakorlatot. Mindennek során a tanulmányok nem nélkülözik a komparatív szemlélet érvényre juttatását, így az egyes európai államok megoldásait, valamint a releváns strasbourgi bírói gyakorlatot is igyekeztek bemutatni a szerzők.