Kártérítés a munkajogban - a munkáltató és a munkavállaló kárfelelőssége

Kártérítés a munkajogban - a munkáltató és a munkavállaló kárfelelőssége

Rendezvény kódja: 18MU05

2018.11.20

25 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 33 007 Ft

SAP kód: YSE3289


Ajánló


Egy üzemi baleset számos jogi kérdést felvet. Felel-e a munkáltató a munkavállalót ért kárért? Megtéríti-e a társadalombiztosítás a sérült költségeit és keresetkiesését? Be kell-e vonni az eljárásba a munkavédelmi hatóságot? A képzés célja, hogy tisztázza a munkáltató kártérítési felelősségéhez kapcsolódó, rendkívül összetett szabályozás kulcsfogalmait. Kitérünk a munkavállalót ért károk más típusaira is, így különösen a munkahelyre bevitt dolgokért fennálló felelősségre, és összefoglaljuk, milyen lépésekkel csökkenthetőek a munkáltató kockázatai e károknál. 
A képzés bemutatja a munkavállaló kártérítési felelősségének alapintézményeit is. Hogyan érvényesítheti a munkáltató kárigényét a munkavállalóval szemben? Milyen eljárást kell követni? Elkerülhető-e a pereskedés? Ismertetjük a munkavállalói kárfelelősséghez kötődő speciális szabályokat is, és tanácsot adunk ahhoz, hogyan helyezhető el a mindennapi munkaügyi működésben a megőrzési felelősség, vagy a munkavállalói biztosíték intézménye.
 

Rendezvény információk


Előadók: 
Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus, PPKE JÁK
Dr. Takács Gábor munkaügyi tanácsadó, Opus Simplex Kft.

Tematika:

•    Mire terjed ki a munkáltatói kárfelelősség?
•    A munkáltató felelőssége a munkavállaló egészségsérelméért
•    Teendők üzemi baleset, foglalkozási betegség esetén
•    A balesetek társadalombiztosítási, munkavédelmi és munkajogi fogalmának elhatárolása
•    A munkaviszonnyal összefüggő károk értelmezése
•    Mikor mentesülhet a munkáltató a kárfelelősség alól?
•    A munkavállaló közrehatásának értékelése, a kármegosztás
•    Az előre nem látható károk meghatározása
•    Mit jelent a kár? Hogyan kell a kár összegét meghatározni?
•    Felelősség a munkahelyre bevitt dolgokért - mit szabályozzon előre a munkáltató?
•    A munkavállaló által okozott károk megtérítése: miért felel a munkavállaló?
•    Hogyan érvényesítheti kárigényét a munkáltató?
•    Fizetési felszólítás, munkabérből való levonás, munkaügyi per: mikor melyiket alkalmazhatjuk?
•    A munkavállaló felelőssége az átvett dolgokért: mire figyeljünk?
•    A leltárfelelősség jelentősége
•    Munkavállalói biztosíték károkozások esetére
•    Kérdések, konzultáció
 

Általános információk


Időpont:   2018.11.20.
Időtartam:10.00-16.00 (regisztráció 9.00 órától)
Helyszín:  Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Általános információk


Kreditpont infó:  Nincs kreditpont
Bérlet infó:          Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra.

A konferencia résztvevőinek nevét, beosztását, illetve e-mail címét kérjük tüntesse fel a Megjegyzés mezőben. 
Amennyiben bérlet terhére szeretne vásárolni, úgy a bérlet sorszámát úgyszintén tüntesse fel a Megjegyzés részen.

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.
A kedvezmények nem összevonhatóak!
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül.
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.