Újdonság
Munkajogi mesterkurzus
Újdonság

Munkajogi mesterkurzus

2020.03.17. -2020.05.19. - Munkajogi mesterkurzus - 3 alkalom egyben

Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
Időpont: 2020. március 17. - 2020. április 21. - 2020. május 19. 
Időtartam: 10.00-16.00 (regisztráció 9.30 órától)

Kreditpont infó: a képzési eseményt Ügyvédi kreditpont minősítésre benyújtottuk a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága felé.
Várható kreditpont: 15

Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 3 alkalom kerül levonásra

59 980 Ft + 16 195 Ft áfa

Bruttó: 76 175 Ft

SAP kód: YSE3607


Előadók


 • Dr. Kártyás Gábor - egyetemi adjunktus, munkajogász, PPKE ÁJK Munkajogi Tanszék, Opus Simplex Kft.
 • Dr. Papp Anna Katalin - ügyvéd, dr. Papp Anna Katalin Ügyvédi Iroda
 • Dr. Takács Gábor - munkajogász, az Opus Simplex Kft.

2020. március 17.


Munkaviszony létesítése

A munkaszerződés a munkaviszony alapdokumentuma. A benne foglaltak csak a felek közös megegyezésével változtathatóak meg, ezért mindkét fél érdeke, hogy a szerződés átgondolt és pontos legyen. Képzésünkön segítséget nyújtunk a munkaszerződések szabályos összeállításához, hogy a tartalma megfeleljen a jogszabályoknak, és kitérünk a célszerűségi szempontokra is. Összefoglaljuk azokat a megfontolandó lehetőségeket, amelyeket a törvény biztosít a munkaviszony kereteinek kialakításához.

 • A munkaszerződés formai követelményei: írásba foglalás, aláírás, keltezés stb.
 • A munkaviszony kezdete, a munkába lépés napja, elállás a szerződéstől
 • A munkaszerződés kötelező tartalmai elemei: a munkakör és az alapbér meghatározása
 • Hogyan határozzuk meg a munkavégzés helyét?
 • A munkaszerződés természetes tartalma: kell-e ismételni a törvény előírásait a szerződésben?
 • Lehetséges tartalmi elemek: próbaidő, fegyelmi felelősség, bérpótlékok, munkaidő mértéke és beosztása
 • Szerződéskötés határozott időre: korlátok és buktatók
 • Atipikus munkaszerződések: részmunkaidő, távmunka, több alanyú munkaviszonyok
 • A munkaszerződés módosítása
 • Amikor kötelező a munkaszerződést módosítani
 • A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
 • Kérdések, konzultáció

2020. április 21.


Munkaviszony megszüntetése

A munkaügyi bíróságok előtt évtizedek óta a legtöbb jogvita a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos. Gyakorlati képzésünk során áttekintjük a munkaviszony lezárásával kapcsolatos szabályokat, hogy a résztvevők magabiztosan ki tudják választani az optimális megszüntetési formát egy adott helyzetben. Segítünk a felmondás indokolásának összeállításában, a felmondási védelmek értelmezésében, és tippeket adunk a közös megegyezés megszövegezéséhez is.

 • Amikor automatikusan ér véget a munkaviszony: a megszűnés esetei
 • A határozott idejű szerződés lejárta
 • A nyugdíjazás hatása a munkaviszonyra
 • Alapvető szabályok: amit minden megszüntetésnél tiszteletben kell tartani
 • A próbaidő szabályos kikötése, felmondás a próbaidő alatt
 • Közös megegyezés: kerülendő és követendő gyakorlatok
 • Hogyan indokoljuk meg a felmondást?
 • A felmondási védelmek rendszere
 • Mikor jogszerű a rendkívüli felmondás?
 • Elszámolás a munkaviszony végén: a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségei
 • A jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei: mit követelhet a munkáltató és a munkavállaló?
 • Kérdések, konzultáció

2020. május 19.


Adatvédelem és személyiségi jogok a munkaviszonyban

A munkaviszonnyal összefüggő adatkezelés minden foglalkoztató cégnél megkerülhetetlen kérdés. Az adatok megfelelő kezelése már a toborzás szakaszában szükséges és jelentős kihívást jelent a munkaviszony megszűnését követően is. A munkavállalók személyiségi jogának védelme és az ezzel kapcsolatosan növekvő igényeik megfelelő módon történő kezelése nemcsak adatvédelmi, hanem reputációs és kockázatkezelési szempontból is kiemelkedő jelentőségű a cégek számára. Adatvédelmi és munkajogi szakértőink két célt tűztek ki előadásukkal. Egyrészt segíteni szeretnék a munkáltatókat egy általános adatvédelmi szemléletmód elsajátításában annak érdekében, hogy rálássanak tevékenységük adatkezelési vetületére és megfelelő eszközökkel oldják meg a felmerülő problémákat. Másrészt ismertetni fogják a foglalkoztatók mindennapi működésével összefüggő gyakorlati megoldásokat – figyelemmel az uniós és magyarországi adatvédelmi hatóságok és a bíróságok legfrissebb döntéseire, iránymutatásaira.

GDPR általános szabályok - jelentőségük

 • Rendelet - Infotv. - Mt. 
 • Alapfogalmak
 • Alapelvek
 • Jogalapok
Munkaügyi iratok kezelésére vonatkozó részletszabályok
 • belépéskor kitöltött iratok, igazolványok fénymásolása, lefűzése, megőrzése (erkölcsi bizonyítvány, végzettségre vonatkozó iratok, családi állapot, munkába járás, stb.)
 • hatóságok (pl. NAV, NYENYI) és harmadik személyek (pl. biztosító, hitelintézet) felé történő adatátadás
 • munkaviszony fennállása során bekért személyes adatok, iratok (pótszabadságok, segélyek, juttatások kapcsán)
 • fizikai és elektronikus tárolás jelentősége (adatbiztonság), lehetősége
Munkavállaló ellenőrzésével összefüggő adatkezelési szabályok
 • munkavállaló rendelkezésére bocsátott eszközök (pl. számítógép, telefon, gépkocsi), eszközök nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos adatkezelési kérdések
 • kamerás megfigyelés
 • közösségi média és internet általános használata
Munkaviszony megszűnését követő adatkezelés
 • munkajogi igények
 • adójogi elévülés
 • szolgálati idő, biztosítotti jogviszony megállapítására vonatkozó iratmegőrzés

Rendezvény információk


Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
Időpont: 2020. március 17. - 2020. április 21. - 2020. május 19. 
Időtartam: 10.00-16.00 (regisztráció 9.30 órától)

Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 3 alkalom kerül levonásra

Számlázással kapcsolatos információk és lemondási feltételek


Számlázás és fizetés
A webshopban fizethet bankkártyával, vagy a kiküldött számlát banki átutalással egyenlítheti ki. A számlát ügyfélszolgálatunk postai úton küldi el Önnek a megadott számlaküldési címére. Átutalásos számla esetén a részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjen átutalni! 
A konferenciacsomag költségként elszámolható, tartalmazza az előadások, konzultáció és az oktatási segédanyag költségeit.

Kedvezmények
A kedvezmények nem összevonhatóak, de mindig a kedvezőbbet nyújtjuk.

Lemondási feltételek
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 

Segíthetünk?