Kommentár a polgári perrendtartáshoz

Kommentár a polgári perrendtartáshoz

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez

Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki, hogy a terméket milyen formátumban szeretné megvásárolni.

37 428 Ft + 3 508 Ft áfa

Bruttó: 40 936 Ft

SAP kód: YEC1628


Szerző(k): dr. Kormos Erzsébet, dr. Nagy Adrienn, dr. Nagy Andrea, dr. Wopera Zsuzsa

Kiadás dátuma: 2016

Szerkesztő(k): dr. Wopera Zsuzsa

Méret: B5

Terjedelem: 1300 oldal


A kézirat lezárásának dátuma: 2016. január 1.

A kommentár részletesen bemutatja a magyar polgári eljárásjog fejlődését, elemzi a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szövegét. A műben részletesen bemutatásra kerül a polgári eljárásjog hazai bírósági gyakorlata, a magyar szabályozásra szerves hatással bíró uniós szabályozás, valamint – a perek elhúzódósára tekintettel – az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is. A kommentár feldolgozza a 2015 áprilisában beiktatott XXI/A. fejezet (A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per) szövegét, valamint a Kúriának a bírósági jogalkalmazást felülvizsgáló 2015. július 15-én kiadott 3/2015. Polgári jogegységi határozatát is.
Mivel az új polgári perrendtartásról szóló törvény a tervek szerint 2018. január 1-jén lép hatályba és csak a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni, a jogalkalmazók számára ezért még évekig elengedhetetlen az 1952. évi III. törvény szabályainak pontos ismerete.