Polgári eljárásjog I.

Polgári eljárásjog I.

Kérem, az alábbi lehetőségek közül válassza ki, hogy a terméket milyen formátumban szeretné megvásárolni.

4 457 Ft + 27% áfa

Bruttó (az árak augusztus 31-ig érvényesek): 5 660 Ft

SAP kód: YEB1745


Szerkesztő(k): Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa


Ajánló


Új polgári perrendtartási kódex lép hatályba 2018. január 1-jén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt év elteltével fogja felváltani az 1952. évi III. törvényt. Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása, az összefüggések megismerése és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni. Jelen tankönyv elsősorban számukra készült: a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel az olvasók perjogi ismereteinek megalapozására törekszik. A kötet a Pp. „Határozatok” című Ötödik Részével zárul, amelyet jövő tavasszal követni fog a Pp. fennmaradó szabályanyagát feldolgozó második rész. A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói, és valamennyien olyan szakemberek, akik az új kódex koncepciójának kialakításától kezdve részt vettek a törvény kodifikációjában, így ismerik egy-egy jogintézmény, eljárási szak vagy törvényi rendelkezés „keletkezéstörténetét”, így hitelesen tudják magyarázni és közvetíteni az elsajátítandó tananyagot.

Szerzők


 • Dr. Herédi Erika egyetemi docens SZE ÁJK
 • Dr. Kormos Erzsébet PhD c. egyetemi docens ME ÁJK, csoportvezető ügyész
 • Dr. Mészáros Gábor PhD egyetemi adjunktus, PTE ÁJK
 • Dr. Molnár Judit PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
 • Dr. Nagy Adrienn intézetigazgató, egyetemi docens ME ÁJK
 • Dr. Nyilas Anna PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
 • Dr. Pákozdi Zita PhD egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
 • Dr. habil. Pribula László tszv. egyetemi docens DE ÁJK
 • Prof. Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár SZTE ÁJK, KRE ÁJK
 • Dr. Szalai Péter egyetemi docens SZE ÁJK
 • Dr. Tóth Barbara egyetemi tanársegéd ME ÁJK
 • Dr. habil. Udvary Sándor tszv. egyetemi docens KRE ÁJK
 • Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens PTE ÁJK
 • Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tszv. egyetemi tanár ME ÁJK