Tisztelt Látogató!

Új helyre költözünk, ezért a Prielle Kornélia u. 21-35. alatti bemutatótermünk 2018. május 21-től megszűnik. 2018. május 28-tól új címünkön a 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A. épület III. emeletén már nem üzemel bemutatóterem, így azonnali átvétel és helyszíni fizetés nem lesz megoldható. Szeretettel várjuk azonban azon kedves ügyfeleinket, akik egy előre egyeztetett időpontban, munkaidőben 9:00-15:45 között a bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket személyesen szeretnék átvenni, szállítási költség nélkül. 2018. május 24-én a telefonos Ügyfélszolgálat 16:00 óráig, a Helpdesk csoport 17:00 óráig érhető el. 2018. május 25-én a telefonos Ügyfélszolgálat és a Helpdesk csoport sem lesz elérhető. Ezen időszak alatt üzenetrögzítő sem működik. Egyéb szolgáltatásaink, weboldalaink (pl. lemezes Jogtárak, https://jogtar.hu/, https://shop.wolterskluwer.hu/, www.ado.hu, stb.) zavartalanul üzemelnek a költözés ideje alatt is. Üdvözlettel: Wolters Kluwer Kft.

Polgári eljárásjog I.

Polgári eljárásjog I.

5 990 Ft + 5% áfa

Bruttó: 6 290 Ft

SAP kód: YOV1745


Szerkesztő(k): Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa


Ajánló


Új polgári perrendtartási kódex lép hatályba 2018. január 1-jén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt év elteltével fogja felváltani az 1952. évi III. törvényt. Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása, az összefüggések megismerése és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni. Jelen tankönyv elsősorban számukra készült: a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel az olvasók perjogi ismereteinek megalapozására törekszik. A kötet a Pp. „Határozatok” című Ötödik Részével zárul, amelyet jövő tavasszal követni fog a Pp. fennmaradó szabályanyagát feldolgozó második rész. A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói, és valamennyien olyan szakemberek, akik az új kódex koncepciójának kialakításától kezdve részt vettek a törvény kodifikációjában, így ismerik egy-egy jogintézmény, eljárási szak vagy törvényi rendelkezés „keletkezéstörténetét”, így hitelesen tudják magyarázni és közvetíteni az elsajátítandó tananyagot.

Szerzők


 • Dr. Herédi Erika egyetemi docens SZE ÁJK
 • Dr. Kormos Erzsébet PhD c. egyetemi docens ME ÁJK, csoportvezető ügyész
 • Dr. Mészáros Gábor PhD egyetemi adjunktus, PTE ÁJK
 • Dr. Molnár Judit PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
 • Dr. Nagy Adrienn intézetigazgató, egyetemi docens ME ÁJK
 • Dr. Nyilas Anna PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
 • Dr. Pákozdi Zita PhD egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
 • Dr. habil. Pribula László tszv. egyetemi docens DE ÁJK
 • Prof. Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár SZTE ÁJK, KRE ÁJK
 • Dr. Szalai Péter egyetemi docens SZE ÁJK
 • Dr. Tóth Barbara egyetemi tanársegéd ME ÁJK
 • Dr. habil. Udvary Sándor tszv. egyetemi docens KRE ÁJK
 • Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens PTE ÁJK
 • Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tszv. egyetemi tanár ME ÁJK