Polgári perrendtartás könyvcsomag 2016

Polgári perrendtartás könyvcsomag 2016

A polgári perrendtartás (1952-2016) jogszabálytükör + A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata

17 024 Ft + 851 Ft áfa

Bruttó: 17 875 Ft

ERP kód: YOV1689


Szerző(k): Dr. Wopera Zsuzsa, Dr. Szabó Imre, Dr. Pribula László, Dr. Udvary Sándor, Dr. Vitvindics Mária, Dr. Zsitva Ágnes, Dr. Somogyi Dávid, Dr. Aszódi László, Dr. Nagy Adrienn, Dr. Wallacher Lajos

Kiadás dátuma: 2017

Szerkesztő(k): Dr. Wopera Zsuzsa

Méret: B5

ISBN: 9789632958866


Ajánló


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata

A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.

A kötet kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti a hatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.

Miért ajánljuk?

 • Mert gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához.
 • Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését.
 • Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja.
 • Már most el kell kezdeni a felkészülést!

A polgári perrendtartás (1952-2016) - jogszabálytükör

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennek tükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. 

Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

Szerző: dr. Tóth Barbara
Szerkesztő(k): dr. Wopera Zsuzsa

Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.

Néhány példa a főbb újdonságokból:

 • Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályok

 • Bevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásban

 • Kiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatok

 • Nagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatban

 • A jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróság

 • Új alapokra kerül a szakértői bizonyítás

 • A másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnak

 • A felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésre

 • Két kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexben

 • Bevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár