Polgári perrendtartás könyvcsomag 2016

Polgári perrendtartás könyvcsomag 2016

A polgári perrendtartás (1952-2016) jogszabálytükör + A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata

17 024 Ft + 851 Ft áfa

Bruttó: 17 875 Ft

ERP kód: YOV1689


Kiadás dátuma: 2017

Szerkesztő(k): Dr. Wopera Zsuzsa


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata


A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.

A kötet kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti a hatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.

Miért ajánljuk?


 • Mert gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához.
 • Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését.
 • Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja.
 • Már most el kell kezdeni a felkészülést!

Szerzők


 • Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztos,
 • Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár,
 • Dr. Pribula László, tszv. habilitált egyetemi docens, kollégiumvezető,
 • Dr. Udvary Sándor tszv. egyetemi docens,
 • Dr. Vitvindics Mária, IM osztályvezető, beosztott bíró,
 • Dr. Zsitva Ágnes, LL.M, IM beosztott bíró,
 • Dr. Somogyi Dávid, IM beosztott bíró,
 • Dr. Aszódi László, IM beosztott bíró,
 • Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens,
 • Dr. Wallacher Lajos, ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens
Szerkesztő(k): dr. Wopera Zsuzsa

A polgári perrendtartás (1952-2016) - jogszabálytükör


A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennek tükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. 

Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

Szerző: dr. Tóth Barbara
Szerkesztő(k): dr. Wopera Zsuzsa

Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.

Néhány példa a főbb újdonságokból:

 • Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályok
 • Bevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásban
 • Kiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatok
 • Nagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatban
 • A jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróság
 • Új alapokra kerül a szakértői bizonyítás
 • A másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnak
 • A felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésre
 • Két kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexben
 • Bevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár