Perjogi Expo

Perjogi Expo

Az új Pp. és Kp. hatályosulásának tapasztalatai

Rendezvény kódja: 18JO22

2018.10.02

9 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 12 687 Ft

SAP kód: YSE3276


Ajánló


A Pp. Expo előadói a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári perrendtartás és a közigazgatási perrendtartás hatályosulásának első féléves tapasztalatait elemzik, bemutatva a két kódex alkalmazásával kapcsolatban felmerülő egyes jogértelmezési kérdéseket és az azokra adandó válaszokat. A Pp. Expo előadóinak kifejezetten gyakorlat-centrikus előadásai segítik a két új eljárási törvénnyel kapcsolatban a joggyakorlatban felmerült kérdések tisztázását és a Pp. és a Kp. kapcsolódási pontjainak feltárását. Az Expo két gyakorló bíró előadója aktívan részt vesz a Pp. hatályosulását elemző testületek munkájában is, így első kézből származó információkkal rendelkeznek a két törvény alkalmazásáról. 

Általános információk


Helyszín: Lurdy Konferencia Központ (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Időpont: 2018. október 02.
Időtartam: 10.00-16.00 (regisztráció 9.00-tól)
 

Rendezvény információk


Előadók: 

 • Dr. Aszódi László törvényszéki bíró, Fővárosi Törvényszék
 • Dr. Minkó Renáta szakmai tanácsadó, Igazságügyi Minisztérium
 • Dr. Pribula László kollégiumvezető, Debreceni Ítélőtábla
 • Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, miniszteri biztos, ME ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék, Igazságügyi Minisztérium
Témák:
 • Az új Pp.-vel kapcsolatos jogértelmezési kérdések figyelemmel a Kúria konzultációs testületének állásfoglalásaira 
 • Az új Pp. perindítási és perfelvételi szabályai hatályosulásának gyakorlati tapasztalatai
 • A keresetlevél visszautasításának gyakorlata és a perfelvételi nyilatkozatok értékelése az új Pp. alapján
 • Az új Pp. és a Kp. alapintézményeinek összehasonlítása
  • a Kp. és az új Pp. viszonya
  • az elsőfokú eljárásban a Kp. és az új Pp. szabályozásának főbb eltérései (egységes perszerkezet és perelőkészítés) és a jogi képviselőkre vonatkozó eltérő követelmények
  • a Pp. új bizonyítási szabályainak alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdések
    

Kreditpont infó: Nincs kreditpont
Bérlet infó: Bérlettel történő részvétel esetében 1 alkalom kerül levonásra

A részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjék átutalni! A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése.
A kedvezmények nem összevonhatóak! Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 
A konferenciacsomag költségként elszámolható. Tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag költségeit.