Polgári jog éves online előfizetés

Polgári jog éves online előfizetés

Formátum

20 990 Ft + 27% áfa

Bruttó: 26 657 Ft

SAP kód: YSO1313


A havonta megjelenő online folyóirat célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő, vagy érdekesnek számító problémákra fókuszálva mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését. 

Főszerkesztő: dr. Vékás Lajos

A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Csehi Zoltán, dr. Gárdos Péter, dr. Kisfaludi András, dr. Parlagi Mátyás.

Rovatok


1. Tanulmány
Rovatvezető: dr. Kisfaludi András
A tanulmány tudományos igényű, teljes és pontos hivatkozásokkal, tényekkel, érvekkel alátámasztott állításokkal, következtetésekkel, megállapításokkal. 

2. Jogesetelemzés
Rovatvezető: dr. Gárdos Péter
A rovat célja, hogy fórumot biztosítson felsőbb bírósági ítéletek tudományos elemzésének. Ez a rövid, néhány oldalas, kivonatolt döntéseknél jobban megismerhetővé teszik egyes kérdésekben a bíróságok álláspontját és gondolkodásmódját, emellett fórumot biztosítanak ezen döntések esetleges érvelési hibáinak bemutatására.
A folyóirat lapszámonként egy részletes, tudományos igényű jogesetelemzést tartalmaz.

3. Ptk. a jogesetek tükrében
Rovatvezető: dr. Gárdos Péter és dr. Parlagi Mátyás
Régi döntvény új köntösben, az 1959-es Ptk. gyakorlatából ismert (akár EBH-ként közzétett) jogeset ismertetését és megoldását tartalmazza a Ptk. szabályai alapján. A rovat célja, a Ptk. alkalmazásának, értelmezésének konkrét bemutatása egy korábbi jogeset/tényállás alapján. 

4. Döntvény
Rovatvezető: dr. Parlagi Mátyás
A rovat már az új Ptk. alapján egyedi ügyben hozott (akár egymásnak ellentmondó) bírósági határozatokra fókuszál (peres és nemperes ügyekre egyaránt), elsődlegesen az alsóbb fokú bírósági döntésekből merítve, mivel most még itt jelentkeznek. 

5. Fórum
Rovatvezető: dr. Csehi Zoltán
Rövid – nem tanulmány jellegű – írások lehetőségét biztosítja ez a rovat. Célja, hogy a jogalkotók, a bármely jogi hivatásrendhez tartozó jogalkalmazók (ügyvédek, jogtanácsosok, bírák, közjegyzők, ügyészek), a tudomány elméleti képviselői, kezdők és gyakorlottak egyaránt szakmai vitát kezdeményezzenek, megosszák gondolataikat, álláspontjukat, szakmai véleményüket saját tapasztalataik alapján. A könyvismertetések és konferencia-beszámolók is itt találhatóak.

Előfizetési információk


A szaklap előfizetői az előfizetési időszakon belül megjelenő lapszámokat az új Jogtár alatt (uj.jogtar.hu)jól áttekinthető és könnyen kezelhető formában érik el, a cikkek címében és szövegében is gyorsan és egyszerűen kereshetnek az új Jogtár keresői segítségével. A cikkek az új Jogtár Kedvencek menüpontjában mappákba rendezhetők, így a továbbiakban bármikor könnyen elérhetőek a felhasználók számára. 
Az új Jogtár előfizetéssel rendelkezők a cikkekben lévő jogszabály hivatkozásokat kattintással azonnal elérhetik.

A feltüntetett előfizetői díj a megrendelés leadását követő féléves intervallumra vonatkozik.

Az online lapok megtekintéséhez keresse fel az https://uj.jogtar.hu oldalt és a megrendelés alkalmával megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen be az oldalra. A Polgári Jog folyóirat lapszámai az Adatbázisok alatti Folyóiratok menüpontban érhetők el. Az előfizetési időszakban a korábbi lapszámok is megtekinthetők az archívumban.