Akció
Újdonság
V. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferencia
Akció
Újdonság

V. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferencia

10% pre-agenda kedvezmény

Helyszín: Abacus Business & Wellness Hotel****, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3
Időpont: 2019. szeptember 24-25.
Időtartam: 10.00-18.00 (regisztráció 9.00 órától)

150 950 Ft + 38 507 Ft áfa

135 855 Ft + 34 656 Ft áfa

Bruttó: 170 511 Ft

SAP kód: YSE3479


Akció


10% Pre-agenda kedvezmény 50 főig vagy 2019. június 30-ig

Teljes program, ellátással és 1 ágyas elhelyezéssel

Kedvezményes ár: 135 855 Ft + áfa

eredeti ár: 150 950 + áfa

Teljes program, ellátással és 2 ágyas elhelyezéssel

Kedvezményes ár: 130 455 Ft + áfa

eredeti ár: 144 950 + áfa


Ajánló


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett, mellyel a polgári jogviták elbírálásának rendje alapjaiban változott meg.

Míg a jogalkotó célja egy koncentrált, hatékony új perrend kialakítása volt, addig a 2018. évi jogalkalmazói tapasztalatok olykor ennek éppen az ellenkezőjéről számoltak be.

A konferencia fókuszában egyfelől olyan, a Pp.-vel kapcsolatos szakmai programok állnak, amelyek során ütköztethetők a törvény alkalmazásával kapcsolatos eltérő nézeteket, másfelől olyan, aktuális jogalkotási folyamatok, eredmények elemzése, amelyek a gyakorló jogászok széles körének érdeklődésére még azok hatálybalépése előtt számot tarthatnak. 

A konferencia szemináriumi programjai keretében a résztvevők betekintést nyerhetnek a Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testületek tagjainak előadása nyomán e testületek munkájába, és megismerkedhetnek az ott született állásfoglalások joggyakorlatra gyakorolt hatásával. Külön szeminárium keretei között mutatják be a felkért előadók a megújuló fizetésképtelenségi jog eljárásjogi vonatkozásait és kiemelt témaként, külön szekcióban foglalkozunk az átalakuló munkaügyi bíráskodás kérdéseivel is.

Rendezvény információk


2019. szeptember 24. 10:00-17:00

Plenáris előadások:
Mindent szabad, ami nem tilos!? - Diszpozitív és kógens normák, valamint a Ptk. gyakorlata

A klasszikus jogalkalmazók - így különösen az ügyvédek és jogtanácsosok, valamint a vállalati szférában dolgozó kollégák - számára ismert és sokszor felmerülő kérdés, hogy mennyiben lehet a magánjogi szabályokat egy adott ügylet sajátosságaira, valamint az ügyfél/ügyfelek igényeire szabni. Ugyan a Ptk. döntően diszpozitív rendelkezései ezen törekvéseket maximálisan támogatják, mégis számtalan esetben dilemma előtt állunk: van-e az adott szabály tekintetében a feleknek döntési szabadsága és szerződési mozgástere.
A kérdés a Ptk. 2014-es hatályba lépése, így különösen a társasági jog Ptk-ban történő szabályozása óta folyamatos aktualitással bír és sokan sokféle véleményt fogalmaznak meg ebben a tekintetben. A nyitó előadásban Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, aki az új magánjogi Kódex megalkotását levezényelte és a téma első számú haza szaktekintélye, ad eligazítást a felvetett problémával kapcsolatban, rávilágítva többek között a diszpozivitás tartalmának helyes értelmezésére, valamint a szerződési jog, illetve szerződési szabadság Ptk-ban gyökerező, illetve a jogelméletből levezethető korlátjaira.
Adós - fizess! - A fizetésképtelenségi eljárás szabályozásának fontosabb koncepcionális kérdései
dr. Fabók Zoltán, ügyvéd, DLA Piper
A Kormány 2018-ban elhatározta a régóta esedékes új Csődtörvény megalkotását. A kodifikációs munkát az Igazságügyi Minisztérium végzi a 2018. szeptemberében felállított szakmai munkabizottság bevonásával. A Kormány tervei szerint a törvényjavaslat 2019. őszén a Parlament elé kerülhet, így a Konferencia időpontjára várhatóan elérhető lesz a különböző fizetésképtelenségi eljárásokat egységesen szabályozó törvény koncepciója és tervezete. 
A Konferencia fizetésképtelenségi szekciójának nyitó előadását Fabók Zoltán ügyvéd, a DLA Piper Ügyvédi Iroda európai és hazai fizetésképtelenségi ügyekre specializálódott szakértője tartja. Zoltán számos tanulmányt publikált magyar és európai folyóiratokban a fizetésképtelenség aktuális kérdéseiről, és több magyar illetve külföldi konferencián kérték fel előadónak. Zoltán tagja az Igazságügyi Minisztérium által felállított munkacsoportnak, így betekintést tud nyújtani az új fizetésképtelenségi jogszabály - elsősorban a polgári anyagi jogot is érintő - részleteibe.
A puding és a próbája- A Pp.-vel kapcsolatos jogalkotói elképzelések és a megvalósuló gyakorlat 


Szemináriumok, kerekasztalbeszélgetések:
A Pp. értelmezése a bírói konzultációs testületekben – a gyakorlat alakítása vagy válasz a felmerülő jogalkalmazási kérdésekre?
A Pp. új vagy korábban is hatályos rendelkezéseit két, kizárólag bírókból álló konzultációs tanácsadó testület is rendszeresen értelmezi, mely állásfoglalások a bíróságokra nem kötelezőek, de iránymutatásul szolgálhatnak a felmerülő kérdések lehetséges értelmezésével kapcsolatban. Az egyik ilyen testület a Kúria elnöke által felállított, az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület, a másik a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása (CKOT). Mindkét testület állásfoglalási nyilvánosak, valamennyi hivatásrend képviselői számára elérhetők. A szeminárium keretei között e két bírói konzultációs testület felkért tagjai mutatják be munkájukat, elemezve egy-egy aktuális jogértelmezést igénylő témakört is. 
A szerződési szabadság határai, avagy az okiratszerkesztés szépségei és buktatói - Diszpozitív és kógens normák, valamint a Ptk. gyakorlata - kerekasztal beszélgetés
A diszpozivitás valós tartalma, valamint a szerződéskötési gyakorlat számára megfogalmazható lehetőségei, illetve korlátjai kapcsán a jogalkalmazás, a jogalkotás, valamint a tudomány képviselői beszélgetnek egy asztalnál. Kérdések és dilemmák a szerződési jog világából: honnan ismerheti fel egy okirat szerkesztő jogász, hogy az ügyfél egyedi, ügyletre szabott igénye jogszerűen kiköthető a Ptk. alapján vagy a „megálmodott” konstrukció jogilag aggályos?

Perszimuláció I. Érdemi tárgyalás

2019. szeptember 25. 9:00-16:00

Szemináriumok, kerekasztalbeszélgetések:
Megérett a felülvizsgálatra a Csődtörvény: mit vár a szakma az új fizetésképtelenségi szabályoktól?
A fizetésképtelenségi eljárások tervezett új szabályozása kapcsán panelbeszélgetés keretében a jogalkalmazás, a jogalkotás, valamint a tudomány képviselőit vitatják meg mind a jelenlegi szabályozással összefüggő tapasztalataikat mind az új Fizetésképtelenségi törvény koncepciójával, illetve tervezetével kapcsolatos várakozásaikat. 

Munkaügyi bíráskodás átalakulóban – a Pp. és a szervezeti változások munkaügyi perekre gyakorolt hatása
2019. december 31-én megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, mely szükségképpen magával hozza a munkaügyi bíráskodás szervezeti kereteinek megváltozását, melyek kihatnak mind az elsőfokú mind a jogorvoslati eljárásokra. A szeminárium előadói egyfelől azokat a változásokat elemzik, amelyek a Pp. hatálybalépése folytán következtek be a munkaügyi perek szabályozásában, másfelől arra keresik a választ, hogy a munkaügyi bíróságok szervezeti átalakulása milyen változásokat fog eredményezni a munkaügyi bíráskodásban. 

A fizetésképtelenség eljárási kérdései: a gyakorlatban felmerülő problémák és a lehetséges jogalkotói válaszok 
A Csődtörvénynek mind a csődeljárásra, mind a felszámolási eljárásra vonatkozó eljárási szabályait számos kritika éri az utóbbi években. A gyakorlati működési zavarok egy része a fizetésképtelenségi eljárások elhúzódásában, a túl alacsony hitelezői megtérülésekben és a még működőképes cégek reorganizációja nem kellő mértékű segítésében is megmutatkozik. A szeminárium előadói azokat a jogi versenyképességet előmozdító eljárásjogi megoldásokat elemzik, amelyekkel a magyar fizetésképtelenségi jog felzárkózhat a fizetésképtelenség kérdését hatékonyan kezelni tudó európai államok közé. 

Mitől lesz jó és hatékony egy fizetésképtelenségi eljárás?
Képes-e egy fizetésképtelenségi eljárás gyorsan elvarrni az adós "örökségét", közben a lehető legjobb megtérüléssel kielégíteni a pórul járt hitelezőket? Mekkora szerepe van az időnek a hitelezői követelések megtérülésében? Partner lehet-e egy ilyen eljárásban az adós vagy csak hátráltatja a folyamatot? A beszélgetésben a fizetésképtelenségi eljárások által leginkább érintett két szereplői kör: a nagy kitettséggel és kockázattal rendelkező banki szféra, valamint az eljárást levezénylő felszámolók képviselői vesznek részt.  

Perszimuláció II. Másodfokú tárgyalás
 

Általános információk


Helyszín: Abacus Business & Wellness Hotel****, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3
Időpont: 2019. szeptember 24-25.
Időtartam: 10.00-18.00 (regisztráció 9.00 órától)

Csomagok:
Teljes program ebédekkel, vacsorával, szállással 1 ágyas elhelyezéssel

Konferencia: 99 990 Ft+áfa 
Étkezés: 25 970 Ft+áfa
Szállás 1 ágyas elhelyezéssel: 24 990 Ft+áfa
Nettó összesen: 150 950 Ft+áfa
KEDVEZMÉNYES ÁR: 135 855 Ft + áfa

Teljes program ebédekkel, vacsorával, szállással 2 ágyas elhelyezéssel
Konferencia: 99 990 Ft+áfa 
Étkezés: 25 970 Ft+áfa
Szállás 2 ágyas elhelyezéssel: 18 990 Ft+áfa
Nettó összesen: 144 950 Ft+áfa (/fő)
KEDVEZMÉNYES ÁR: 130 455 Ft + áfa

Számlázással kapcsolatos információk és lemondási feltételek Visszavonás


Számlázás és fizetés
A webshopban fizethet bankkártyával, vagy a kiküldött számlát banki átutalással egyenlítheti ki. A számlát ügyfélszolgálatunk postai úton küldi el Önnek a megadott számlaküldési címére. Átutalásos számla esetén a részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjen átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése. A konferenciacsomag költségként elszámolható, tartalmazza az előadások, konzultáció és az oktatási segédanyag költségeit.

Kedvezmények
A kedvezmények nem összevonhatóak, de mindig a kedvezőbbet nyújtjuk.

Lemondási feltételek
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőzően 2019. július 24-ig. Ezt követően történő lemondás esetén a teljes részvételi díj 50%-a + áfa technikai díjként fizetendő. 

Segíthetünk?