Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

A Wolters Kluwer Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35., a továbbiakban WK, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Wolters Kluwer Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://shop.wolterskluwer.hu/webshop-adatvedelmi-nyilatkozat címen.

 

A Wolters Kluwer Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Wolters Kluwer Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Wolters Kluwer Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Wolters Kluwer Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Wolters Kluwer Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Wolters Kluwer Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

JOGTÁR ADATKEZELÉSEK

2.1. WK-FIÓK

A Wolters Kluwer honlapjain, valamint a Jogtár Mobil alkalmazásban regisztráló felhasználók adatai a WK-fiókba, a Wolters Kluwer Kft. ügyféladatkezelő adatbázisába kerülnek. A WK-fiók adataival be lehet lépni a honlapok regisztrált felhasználók számára elérhető felületeire.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások, a licenszkeret és a szabad licenszek számainak nyomon követése, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, jelszó, felhasználónév, előtag, név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, egyéb, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése, a licenszkeret és a szabad licenszek száma, az előfizetés száma, érvényessége, az, hogy több felhasználó esetén általános felhasználó vagy adminisztrátor a felhasználó, a belépések dátuma, időpontja, a belépés honlapja.

 

Az adatok törlésének határideje az utolsó bejelentkezéstől számított két év.

2.2. DVD JOGTÁR

A DVD Jogtár termék vásárlói vevőkódot kapnak és részükre névre szóló számlát állít ki a Wolters Kluwer Kft. A termék aktiválásához szükséges licenszkód összekapcsolásra kerül a vásárló nevével, címével. DVD Jogtár felhasználóinak a szolgáltatás igénybevételéhez WK-fiók regisztrációt nem szükséges létrehozniuk, így adataik nem kerülnek a jelen tájékoztató 2.1. pontjában leírt adatbázisba.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások, a licenszkeret és a szabad licenszek számainak nyomon követése, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, vevőkód, licenszkód, a felhasználó számítógépének azonosítója, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése, a licenszkeret és a szabad licenszek száma. A Jogtár a Wolters Kluwer Kft. szervere felé licenszkódot és a felhasználó számítógépének azonosítóját továbbítja.

 

Az adatok törlésének határideje: az utolsó frissítéstől számított két év.

 

Hibabajelentés: A Jogtár a „Hibabejelentés” funkció használata során a felhasználó számítógépével kapcsolatos információkat, valamint a DVD Jogtár beállításaival és a hozzá kapcsolódó licensszel kapcsolatos adatokat gyűjti össze és kínálja fel a Wolters Kluwer Kft. felé e-mailben történő továbbításra.

2.3. ÚJ JOGTÁR REGISZTRÁCIÓ

Az Új Jogtár teljes adatbázisát előfizetéssel rendelkező felhasználók érhetik el, egyes funkciókat, tartalmakat pedig egy regisztrációt követően ingyenesen is hozzáférhetővé tesz a Wolters Kluwer Kft.

A regisztráló felhasználók a jelen tájékoztató 2.1. fejezete szerinti WK-fiók regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek. Az Új Jogtár regisztrációval a felhasználók a jelen tájékoztató 2.1. fejezete szerinti WK-fiók regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük a 2.1. fejeztében kifejtett módon történik. A jelen fejezet szerinti regisztráció során megadott felhasználónév, jelszó adatok hozzáférést biztosítnak a WK-fiók 2.1. fejeztében kifejtett szolgáltatásaihoz. Jelen fejezetben a 2.1. fejezetben leírt, WK-fióktól eltérő, kizárólag az Új Jogtár regisztrációval együtt járó adatkezeléseket ismertetjük.

 

Az adatkezelés célja: az Új Jogtár jogszabály-, kommentár-, döntvénygyűjteményének, dokumentum- és iratmintatárának, a jogalkalmazás során született egyéb határozatoknak elérése, kedvencek elmentése, joganyagok letöltése, azok offline módon történő elérése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: regisztrációs azonosítószám, felhasználónév, jelszó, a kedvenc dokumentumok listája, az utolsó 30 dokumentum, melyet a felhasználó megnyitott, a felhasználó beállításai (betűméret, nyomtatási beállítások), valamint az, hogy a felhasználó mely jogszabályokat, jogterületeket és tárgyszavakat figyelteti.

 

Az Új Jogtár webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A Google Analytics naplózza a megnyitott dokumentumokat és a funkciók használatát (pl. joganyag keresés, nyomtatás, tárgyszóra keresés). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

 

Az adatok törlésének határideje: a felhasználó általi utolsó belépésétől számított két év.

 

 

2.4. JOGTÁRMOBIL ALKALMAZÁS

A WK mobilalkalmazása a JogtárMobil, melyen keresztül az Új Jogtár jogszabály-, kommentár-, döntvénygyűjteménye érhető el. A JogtárMobil alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról. Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával, illetve uj.jogtar.hu azonosítóval és jelszóval, és a DVD Jogtár felhasználói esetén a regisztrációs adatokon felül érvényes licenszkód megadásával lehetséges. A Play Store felületéről történő letöltés során az alkalmazás telepítés előtt hozzáférést kér az alkalmazáson belüli vásárlásokhoz, fotók/médiaelemek/hangfájlokhoz és wi-fi csatlakozási információkhoz.

 

Önálló regisztráció esetén felhasználónk a személyes adatai megadásával regisztrál, így meg kell adnia az alábbi adatokat: felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím. A JogtárMobil alkalmazásban végrehajtott regisztrációval a felhasználók a jelen tájékoztató 2.1. fejezete szerinti WK-fiók regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük a 2.1. fejezetben kifejtett módon történik. A jelen fejezet szerinti regisztráció során megadott felhasználónév, jelszó adatok hozzáférést biztosítnak a WK-fiók 2.1. fejezetben kifejtett szolgáltatásaihoz. Jelen fejezetben a 2.1. fejezetben leírt, WK-fióktól eltérő, kizárólag a JogtárMobil alkalmazással megvalósított adatkezeléseket ismertetjük.

 

Az adatkezelés célja: a JogtárMobil alkalmazáson keresztül az Új Jogtár jogszabály-, kommentár-, döntvénygyűjteményének elérése, kedvencek elmentése, joganyagok letöltése, azok offline módon történő elérése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, licenszkód.

 

Az alkalmazás a Wolters Kluwer Kft. szervere felé felhasználói név, jelszó, licenszkód adatokat továbbít. Az JogtárMobil alkalmazás analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A Google Analytics naplózza a felhasználó készülékének operációs rendszerre, a készülék típusra, IP-címére, screen névre és a felhasználási időre vonatkozó adatait. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

 

Az adatok törlésének határideje: az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított két év.

 

Az adatok törlése és módosítása: Az adatok törlését és módosítását a fiok.wolterskluwer.hu oldalon, valamint a mobil alkalmazás Beállítások menüjében is el lehet végezni, egyéb személyes adattal kapcsolatos kérést és kérdést az mailto:info-hu@wolterskluwer.come-mail címen, illetve postai úton a Wolters Kluwer Kft., 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. címen várunk.

 

Sütik és külső szolgáltatók: Az alkalmazás sütiket (cookie) nem kezel.

MARKETING

2.5. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATBÁZIS

A Wolters Kluwer Kft. ügyfélszolgálati rendszere a Salesforce, ahova a vásárlások, a vásárlók, illetve a potenciális ügyfelekkel lefolytatott tárgyalások adatai kerülnek. Az adatkezelés célja: a Wolters Kluwer Kft. meglévő és felkeresett potenciális ügyfeleivel, üzleti partnereivel kapcsolatos aktivitásainak nyilvántartása, nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél neve, vállalati adatai, a WK értékesítő neve, arra vonatkozó jelzés, hogy karácsonyi üdvözlő e-mailt kap-e, számlázási cím, vevőkódok (ügyviteli rendszer, ügyfélszolgálati rendszer), szegmentálással kapcsolatos adatok (ágazat), a kapcsolat nyelve, a kapcsolati telefonszám, e-mail cím, faxszám, mobiltelefonszám, honlap, kapcsolati URL, LinkedIn azonosító, az, hogy az ügyfél természetes személy-e, a számlázási adatok, online regisztrációs kód, zárlattal, Robinson listával kapcsolatos adatok (a listára azon érintettek kerülnek fel, akik nem járulnak hozzá, hogy részükre direkt marketing anyagokat küldjön a Wolters Kluwer Kft.), az egyes honlapok elmúlt 90 napra vonatkozó belépési adatai, az ügyfélhez kapcsolódó tevékenységek, ajánlatok, megrendelések, esetek.

 

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó aktivitásától számított 24 hónap.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

LA-TE 2002 Kft.

1221 Budapest, Lomnici u. 22 A.

kitelefonálások lebonyolítása, hangfelvétel készítése

Sales Generation Kft.

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C épület 4. emelet

kitelefonálások lebonyolítása, hangfelvétel készítése

Attention CRM Consulting Kft.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

szoftverfejlesztés, tanácsadás

Beregszászi Andrea (e.v. nyilv. szám: 35820756)

1105 Budapest, Bányu u. 5.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Presits Antal (e.v. nyilv. szám: 50596179)

3100 Salgótarján, Március 15. u. 18. IV/2.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

VIKA Consulting Kft.

3014 Hort, Alfa utca 16.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Nagy Andrea (e.v. nyilv. szám: 50372317)

8248 Nemesvámos, Dózsa György utca 52.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Karsai Csilla Irén (e.v. nyilv. szám: 35425588)

6725 Szeged, Szabadsajtó utca 32. 1/A.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Pál Csaba (e.v. nyilv. szám: 21674928)

4234 Szakoly, Petőfi utca 23.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Rajta Mariann (e.v. nyilv. szám: 34048940)

6044 Kecskemét, Ajtony u. 2/a

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Kürtiné Rákos Judit (e.v. nyilv. szám: 42182481)

1141 Budapest, Komócsy u. 50.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Juhász Imre (e.v. nyilv. szám: 34953489)

2080 Pilisjászfalu, Zöldlomb u. 3.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Wéber Barbara Kinga (e.v. nyilv. szám: 36986097)

1164 Budapest, Felsőmalom utca 14.

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

Balogh Gizella (e.v. nyilv. szám: 37277128)

2314 Halásztelek Mária u.70/D

ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

2.6. WK HÍRLEVELEK

A Wolters Kluwer Kft. a felhasználók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére. A Wolters Kluwer Kft. követi a felhasználók aktivitását (pl. megnyitás, kattintás) a kiküldött hírlevelekben. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott hírleveleket küld ki. A hírlevelekre az adatkezelő weboldalain, a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva, illetve a Wolters Kluwer rendezvényein papír alapú űrlapot kitöltve is fel lehet iratkozni.

 

A jelen fejezetben felsorolt hírlevelek technikai paraméterei megegyeznek, azonban az egyes hírlevéllisták önálló adatkezelésnek minősülnek, az egyes hírlevél-szolgáltatásokra önállóan a további hírlevelektől függetlenül lehet fel- és leiratkozni.

 

Az adatkezelések célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, valamint a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok (beosztás) felhasználásával a hírlevelek személyre szabása, kapcsolattartás.

 

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

 

Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevélmegnyitásától, adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • e-mail útján az info-hu@wolterskluwer.com címen, továbbá
 • postai úton a Wolters Kluwer Kft., 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. címen.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Meló-Diák Országos Diákvállalkozásszervező Kft.

2724 Újlengyel, Kossuth u. 136.

a hírlevél adatbázissal, kiküldéssel kapcsolatos technikai feladatok ellátása, a Facebooktól érkező feliratkozási adatok adatbázisban történő rögzítése

 

Az egyes hírlevél adatkezelések nyilvántartási számai:

 

Hírlevél megnevezése

Az adatkezelés nyilvántartási száma

WK hírlevél

02364-0007

Adó Online Hírlevél

folyamatban

Munkajog Hírlevél

folyamatban

Jogászvilág Hírlevél

folyamatban

HÉ Hírlevél

folyamatban

MK Hírlevél

folyamatban

Tárcalap Hírlevél

folyamatban

EU Hírlevél

folyamatban

Jogtár Hírlevél

folyamatban

Joghallgató Jogtár Hírlevél

folyamatban

AZ ADO.HU ADATKEZELÉSEI

2.7. A WWW.ADO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.ado.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Wolters Kluwer Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

 

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

 

reklám megjelenítés

Doubleclick

http://www.google.com/intl/hu/policies

reklám megjelenítés

Adverticum

http://adverticum.net/szemelyisegi_jogok

közösségi szolgáltatás elérése

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

analitikai mérések

Gemius

http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

analitikai mérések

Hotjar

https://www.hotjar.com/privacy

honlap gyorsítása, biztonság növelése, élményjavítás

Cloudflare

https://www.cloudflare.com/security-policy/

interaktív tartalmak megjelenítése

Createjs

http://createjs.com/

 

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

2.8. A WWW.ADO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID, _gfp_64b, cTest, resDone20101213). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID),
 • három hét (cTest),
 • két hét (resDone20101213),
 • 33 hónap (_gfp_64b).

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

A 2.7. fejezetben megjelölt külső szolgáltatók szintén sütit kezelhetnek céljaik megvalósítása érdekében. Ezen sütik kezeléséről a táblázatban megjelölt webcímen kapható tájékoztatás az adatkezelőktől. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.

A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.9. REGISZTRÁCIÓ AZ ADO.HU OLDALON

Az ado.hu honlap egyes funkcióihoz (értesítés, dokumentumtár, előfizetések nyomon követése, kérdés feltétele), tartalmaihoz (szaklapok, prémium cikkek) csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá. A regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás adatai a jelen tájékoztató 2.6. fejezete szerinti adatbázisba kerülnek.

 

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók számára elérhető funkciók, szolgáltatások tartalmak igénybevétele, megismerése, cikkek elmentése, értesítések beállítása, előfizetések, szaklapszámok nyomon követése, kérdések feltevése a honlap szakértőinek, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, az adatkezelő üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó, megjelenő név, megszólítás, születési dátum, munkahely, pozíció, szakterület és szakmai érdeklődés, cím, cégadatok (számlázási név, cím, honlap, telefonszám), fénykép, a „Dokumentumtárba” elmentett cikkek, a beállított értesítések, az előfizetések megnevezése, állapota, lejárata, a megvásárolt online szaklapszámok, a honlap szakértőinek feltett kérdések, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama: az utolsó bejelentkezéstől számított két év.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • e-mail útján az info-hu@wolterskluwer.com címen, továbbá
 • postai úton a Wolters Kluwer Kft., 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. címen.

 

Nyilvánosságra hozatal: az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában a kérdést feltevő felhasználók által megadott név, feltöltött fénykép és a feltett kérdés a nyilvánosságra hozataltól számított két évig. A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Bálint József

1141 Budapest, Öv u. 107/B.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Bánházi Erika

1116 Budapest, Sáfrány u. 44. fszt. 1.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

dr. Báthori Zsuzsa

Báthori Könyvvizsgáló Kft.

1015 Budapest, Donáti u. 20. I./7.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Dr. Cserteg Rita

1116 Budapest, Kenéz u. 47.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Győri Éva

1021 Budapest, Budakeszi út. 19.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Kolbe Tünde

Kolbe Könyvvizsgáló Kft.

1137 Budapest, Szent István park 14.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Lakatos Zsuzsa

Tax Revolutions Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 74-76.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Veres László ev.

1031 Bp, Malomkerék u. 6.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Kártyás Gábor

Opus Simplex Kft.

1146 Bp, Dózsa György út. 15. fszt. 1.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Farkasné Gondos Krisztina ev.

2113 Erdőkertes, Bártfai u. 38/1.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

Szamkó Józsefné

Szamkó Számviteli Bt.

2464 Martonvásár, Jókai u. 16.

az ado.hu weboldal „Kérdések-válaszok” menüpontjában feltett kérdések megválaszolása

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

A JOGTAR.HU HONLAP ADATKEZELÉSEI

2.10. A WWW.JOGTAR.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.jogtar.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

A www.jogtar.hu oldalon a felhasználó feliratkozhat a jelen tájékoztató 2.6. fejezetében található Jogtár Hírlevél szolgáltatásra.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Wolters Kluwer Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

 

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

video megjelenítés

Youtube

http://www.google.com/intl/hu/policies/

közösségi szolgáltatás elérése

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

közösségi szolgáltatás elérése

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

közösségi szolgáltatás elérése

Google+

http://www.google.com/intl/hu/policies/

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

 

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

2.11. A WWW.JOGTAR.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A látogató számítógépén az adatkezelő által üzemeltetett alábbi weblapok cookie-kat helyeznek el: ads.complex.hu (OAID), hirlevel.complex.hu (IEMSESSIONID).

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (OAID, IEMSESSIONID). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet vége (IEMSESSIONID),
 • egy év (OAID).

 

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

AZ UJ.JOGTAR.HU HONLAP ADATKEZELÉSEI

2.12. Az UJ.JOGTAR.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

Az uj.jogtar.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa. Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Wolters Kluwer Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

 

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

video megjelenítés

Youtube

http://www.google.com/intl/hu/policies/

közösségi szolgáltatás elérése

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

reklám megjelenítés

Doubleclick

http://www.google.com/intl/hu/policies/

 

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

2.13. Az UJ.JOGTAR.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet vége (PHPSESSID).

 

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A JOGASZVILAG.HU ADATKEZELÉSEI

2.14. A WWW.JOGASZVILAG.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.jogaszvilag.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa. Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Wolters Kluwer Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

 

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

 

reklám megjelenítés

Doubleclick

http://www.google.com/intl/hu/policies/

reklám megjelenítés

Adverticum

http://adverticum.net/szemelyisegi_jogok

közösségi szolgáltatás elérése

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

reklám megjelenítés

Gemius

http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

analitikai mérések

Hotjar

https://www.hotjar.com/privacy

honlap gyorsítása, biztonság növelése, élményjavítás

Cloudflare

https://www.cloudflare.com/security-policy/

interaktív tartalmak megjelenítése

Createjs

http://createjs.com/

 

 

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

2.15. A WWW.JOGASZVILAG.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID, _gfp_64b, cTest, resDone20101213). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet vége (PHPSESSID),
 • három hét (cTest),
 • két hét (resDone20101213),
 • 33 hónap (_gfp_64b).

 

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.16. REGISZTRÁCIÓ A JOGASZVILAG.HU OLDALON

A jogaszvilag.hu honlap egyes funkcióihoz (cikkértesítés, dokumentumtár, előfizetések nyomon követése), tartalmaihoz (szaklapok, prémium cikkek) csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá.

 

A regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás adatai a jelen tájékoztató 2.3. fejezete szerinti adatbázisba kerülnek.

 

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók számára elérhető funkciók, szolgáltatások tartalmak igénybevétele, megismerése, cikkek elmentése, értesítések beállítása, előfizetések, szaklapszámok nyomon követése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, az adatkezelő üzleti ajánlatainak továbbítása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó, megjelenő név, megszólítás, születési dátum, munkahely, pozíció, szakterület és szakmai érdeklődés, cím, cégadatok (számlázási név, cím, honlap, telefonszám), fénykép, a „Dokumentumtárba” elmentett cikkek, a beállított értesítések, az előfizetések megnevezése, állapota, lejárata, a megvásárolt online szaklapszámok, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama: az utolsó bejelentkezéstől számított két év.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • e-mail útján az info-hu@wolterskluwer.com címen, továbbá
 • postai úton a Wolters Kluwer Kft., 1518 Budapest, Pf. 101. címen.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

2.17. OLDAL AJÁNLÁSA

A jogaszvilag.hu honlapon megjelent cikkeket a felhasználók e-mail útján továbbíthatják az általuk megadott címzetteknek.

 

Az adatkezelés célja: a jogaszvilag.hu honlap kiválasztott tartalmának ajánlása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a. A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ajánló és a címzett e-mail címe, valamint az e-mailhez írt szöveges üzenetben megadott egyéb adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatokat nem rögzíti a Wolters Kluwer Kft.

KAPCSOLATFELVÉTEL

2.18. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Wolters Kluwer Kft. vevőszolgálata, telesales részlege az ügyfeleket felkereső kimenő hívásokat rögzíti. Az adatkezelés célja: az ügyfél és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívott fél neve és telefonszáma, dátum, az ügyintéző neve és a hívás időtartama. Az adatkezelés időtartama: öt év.

Adatfeldolgozó:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

LA-TE 2002 Kft.

1221 Budapest, Lomnici u. 22 A.

kitelefonálások lebonyolítása, hangfelvétel készítése

Sales Generation Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

kitelefonálások lebonyolítása, hangfelvétel készítése

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

2.19. A WOLTERS KLUWER KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapokon elhelyezett elérhetőségeken, az ado.hu és a jogaszvilag.hu honlapok „Kapcsolat” menüpontjaiban található „Üzenet a szerkesztőségnek” elnevezésű kapcsolati űrlapok igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A kapcsolati űrlapokon megadott adatok felhasználásával a rendszer e-mailt generál, mely a jelen tájékoztató 2.5. fejezetében leírt adatbázisba kerül továbbításra. A Wolters Kluwer Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

2.20. A DOCULEX ALKALMAZÁS ADATKEZELÉSE

A DocuLex a WK jogszabályfelismerő, dokumentum szkenner alkalmazása. A DocuLex alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról. Az alkalmazás használatához engedélyezni kell a kamera használatát. Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával, illetve a WK-fiók azonosítóval és jelszóval lehetséges. Önálló regisztráció esetén felhasználónk a személyes adatai megadásával regisztrál, így meg kell adnia az alábbi adatokat: felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím. A DocuLex alkalmazásban végrehajtott regisztrációval a felhasználók WK-fiók regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük a WK-fiókra kifejtett módon történik. A jelen fejezet szerinti regisztráció során megadott felhasználónév, jelszó adatok hozzáférést biztosítnak a WK-fiók szolgáltatásaihoz.

 

Kizárólag a DocuLex alkalmazással megvalósított adatkezelések

Az adatkezelés célja: a DocuLex alkalmazáson keresztül a jogszabályfelismerő, dokumentum szkenner szolgáltatás igénybevétele, a felhasználói jogosultság azonosítása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím.

 

Az adatok törlésének határideje: az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított két év.

 

Az adatok törlése és módosítása:

Az adatok törlését és módosítását a user.complex.hu oldalon lehet elvégezni, valamint a mobil alkalmazás Beállítások menüjében lehet törölni a felhasználói adatokat az alkalmazásból, egyéb személyes adattal kapcsolatos kérést és kérdést az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címen, illetve postai úton a Wolters Kluwer Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. címen várunk.

 

Elfelejtett jelszó:

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, úgy felhasználói neve megadásával lehet új jelszót kérni. A WK-fiók adminisztráció kezeli az új jelszó megadását. Az elfelejtett jelszó funkció használatakor a Google reCaptcha szolgáltatása segítségével győződik meg a rendszer arról, hogy nem egy robot próbál-e valaki más nevében új jelszót kérni. A Google adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen.

 

Sütik és külső szolgáltatók:

Az alkalmazás sütiket (cookie) nem kezel.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Wolters Kluwer Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Wolters Kluwer Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

A Wolters Kluwer Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Wolters Kluwer Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Wolters Kluwer Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A Wolters Kluwer Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Wolters Kluwer Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Wolters Kluwer Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Wolters Kluwer Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.

Cégjegyzékszám: 01-09-696382

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12643228-2-43

Telefonszám: +36 1 464-5656

E-mail: info-hu@wolterskluwer.com

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Wolters Kluwer Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Wolters Kluwer Kft. költségtérítést állapít meg.

 

Helyesbítés joga:

A Wolters Kluwer Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

Zárolás és megjelölés:

A Wolters Kluwer Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Wolters Kluwer Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Törléshez való jog:

A Wolters Kluwer Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A Wolters Kluwer Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Wolters Kluwer Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Wolters Kluwer Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

A Wolters Kluwer Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.  Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben a Wolters Kluwer Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.

Adatvédelem - http://www.ppos.hu