Kedves Ügyfeleink!

A Novissima Könyvesbolt Károlyi utcai üzlet 2024. július 26-án, pénteken zárva tart. Köszönjük megértésüket. Üdvözlettel: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Mégse
ÁSZF - e-könyv értékesítés

Általános Szerződési Feltételek e-könyvek értékesítésére

I. A https://shop.wolterskluwer.hu oldalon forgalmazott e-könyvekkel, azok vásárlásával összefüggő általános információk

A Wolters Kluwer Kft. webáruházában e-könyveket (a továbbiakban: termék) vásárolhat. Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva, melyről a https://shop.wolterskluwer.hu/e-konyv-utmutato?m=179 oldalon tájékozódhat.

II. A Szolgáltató

  1. https://shop.wolterskluwer.hu áruházat a Wolters Kluwer Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
  2. A Szolgáltató cégneve: Wolters Kluwer Hungary Kft.
  3. A Szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
  4. Cégjegyzékszám: 01-09-696382
  5. Cégbejegyzés kelte: 2001. 06. 06.
  6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  7. Adószám: 12643228-2-43
  8. Adatvédelmi nyilvántartási számok: 02364-0001, 02364-0002, 02364-0003, 02364-0004, 02364-0005, 02364-0006, 02364-0007, 02364-0008

III. A termék megvásárlása

1. A megrendelések leadása elektronikusan, telefonon, faxon és e-mailen lehetséges. Az elektronikus megrendelés a shop.wolterskluwer.hu internetes áruházban a https://shop.wolterskluwer.hu webcímen lehetséges. A Szolgáltató a telefonon, faxon, e-mailen leadott rendeléseket az alábbi elérhetőségein fogadja: telefon: +36 (1) 464-5656, fax: +36 (1) 464-5657, e-mail: info-hu@wolterskluwer.com, levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 101.

Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele a honlapon történő regisztráció és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név; E-mail; Telefonszám; Helység; Utca, házszám; Irányítószám) – ideértve az e-mail címet is – megadása. A telefonon, faxon és e-mailen leadott rendelések akkor érvényesek, ha a vásárló a fent hivatkozott valamennyi személyes adatát a rendeléskor a Szolgáltató részére megadja.

A termékek ellenértéke elektronikus vásárlás esetén bankkártyás fizetéssel vagy az ellenérték a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással – a vásárlás kódját tartalmazó azonosító feltüntetésével – is rendezhető. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

A termék a megrendelés után azonnal a vásárló rendelkezésére áll. A kiadványok a megrendelés során vagy már korábban a Wolters Kluwer Hungary Kft. online felhasználói adatbázisában létrehozott felhasználói fiókból, a WK-fiókból tölthetők le (fiok.wolterskluwer.hu) korlátozásmentesen a WK-fiók azonosító és jelszó használatával, az E-könyveim menüpontban epub vagy mobi formátumban.

A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A Szolgáltató a vásárló részére postai úton, a bankkártyás fizetés megtörténtét követően küldi meg az elektronikus könyv(ek) vásárlásáról szóló számlát. Egyéb úton (például: telefon, fax, e-mail) történő megrendelés esetén a Szolgáltató először számlát küld, majd ennek kiegyenlítését követően küldi el a megrendelés során megadott e-mail címre az e-könyvek egyedi letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Ilyen igény esetén a vásárló köteles megadni mindazon adatokat, amelyek a számla kiállításához szükségesek.

A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó. A továbbiakban: eszköz.) jogosult használni azzal, hogy a magánszemélyvásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti le és ezen az eszközön használhatja.

2. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a jelen fejezet 1. pontjában foglaltak az irányadók.

3. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

4. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató az online áruházát alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

3. A vásárló az IV.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik: az info-hu@wolterskluwer.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 464-5656-os telefonszámon. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére telefonon: Hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 között.

6. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144, telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

Budapest, 2013. augusztus 31.

Kézdi Katalin
ügyvezető igazgató
Wolters Kluwer Hungary Kft.