Mégse
ÁSZF - általános webshop ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. A shop.wolterskluwer.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában szakmai kiadványokat, adatbázisokat, ezekre vonatkozó előfizetéseket (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások, külön-külön az esettől függően: szolgáltatás vagy termék) vásárolhat nyomtatott és elektronikus formában. Portfóliónk a jogi, adózási, munkajogi, oktatási, egészségügyi, közigazgatási tematikát foglalja magába.

II. A Szolgáltató

 1. A https://shop.wolterskluwer.hu online áruházat a Wolters Kluwer Hungary Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: Wolters Kluwer Hungary Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet
 4. Cégjegyzékszám: 01-09-696382
 5. Cégbejegyzés kelte: 2001.06.06.
 6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 7. Adószám: HU12643228 | 12643228-2-43
 8. Pénzforgalmi számlaszám:
  • SWIFT: INGB HUHB
  • Bankszámla (IBAN): HU66 13700016-02229014-00000000
 9. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának elődje a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Szolgáltató C/003071 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 10. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:
  Marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-111341/2016.
  Direkt marketing – Robinson lista, marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-113040/2016.

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a shop.wolterskluwer.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a shop.wolterskluwer.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

  a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

  b) Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, Pick Pack Pontos átvétel esetén a megjelölt Pick Pack Ponton történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futárcég által kiállított igazolással bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

  c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

  d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

  e) A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható. A vásárló nem élhet továbbá elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az a) pontban hivatkozott elállási jogát. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén.

  f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

  g) Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.

  1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.
  2. Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
  3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.

  IV. Vásárlási és szállítási információk

  A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emeleten, továbbá a Szolgáltató szállít postai úton és futárral is.

  A 2022. január 1-től a postai úton történő szállítás költsége:

   • CD, DVD lemezek esetén 1030 Ft + 27% áfa/lemez (bruttó 1308 Ft);
   • újság esetén 430 Ft + 5% áfa/újság (bruttó 452 Ft);
   • az Adó, Adó-kódex lapok esetében egyszeri lapvásárlás esetén 2330 Ft + 5% áfa/újság (bruttó 2446 Ft),
   • Adó, Adó-kódex lapok előfizetésben történő vásárlása esetén nem számítunk fel szállítási költséget.

   A futárszolgálattal történő szállítás költsége (könyvek, egyedi kiadványok): 1990 Ft + áfa / csomag.

   A Pick Pack Pontra történő kézbesítés költsége (könyvek, egyedi kiadványok): 990 Ft + áfa / csomag.

   Egy csomag korlátozás nélkül tartalmazhat tételeket, azonban egy csomagban csak a megrendelés leadásakor raktáron lévő kiadványokat tudjuk szállítani.

   CD/DVD termékek többfelhasználós megrendelése esetén szállítási költséget nem számolunk fel.

   Rendezvények és e-könyvek esetén a szállítási költség 0 Ft.

   A szállítási határidő 1 hét.

   A regisztráció és a vásárlás menete:
   a vásárló regisztrálni a https://shop.wolterskluwer.hu oldalon tud. A vásárlás feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztráció ? már regisztrált vásárlók esetén a belépés? lehetőségét. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.

   V. Egyéb rendelkezések

   1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
   2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
   3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
   4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.
   5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info-hu@wolterskluwer.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 464-5656-os telefonszámon. Ügyfélkapcsolati pontunk munkaidőben 9:00-15:45 között várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshoponkban leadott és bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket.
   6. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
   7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
   8. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
   9. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:
    1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató
    2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat
    3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató