Újdonság
Rendes bíróság vagy választottbíróság (kreditpontért)
Újdonság

Rendes bíróság vagy választottbíróság (kreditpontért)

Választottbírói fórumok, választottbírósági kikötések

Előadó: dr. Tamási Artúr (senior ügyvéd, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda munkatársa)

Ingyenes, kreditpontos e-learning képzés

info_icon Regisztráció

Ajánló


A választottbírósági eljárás titkos, egyfokú és gyorsabb, mint a rendes bíróság eljárása, ráadásul a felek által választott, jellemzően jó nevű egyetemi tanárokból, ügyvédekből, jogtanácsokból álló tanácsok döntik el a felek vitáját szól a hagyományos pro-arbitration érvelés. A választottbírósági eljárás lényegesen költségesebb, szól a hagyományos ellenérv. De vajon valóban ennyire egyszerű lenne a választottbírósági és rendes bírósági eljárás közötti döntés? Milyen egyéb szempontok merülnek fel? Ha választottbíróság mellett döntünk milyen intézmények jöhetnek szóba és mi alapján dönthetünk köztük?

Kreditpontos e-learning képzésünk ezeket a kérdéseket járja körül.

Tematika


A választottbíróság és rendes bíróság közötti választás szempontjai:

 • választottbíróság kiköthetősége, választottbíráskodásból kizárt ügyek, kereskedelmi jogvita értelmezése
 • a jogvita tárgya, M&A viták, energetikai illetve pénz és tőkepiaci jogviták és specializált választottbírósági intézmények (szekciók)
 • a felek honossága, választottbírósági és rendes bírósági határozatok külföldi elismerésében és végrehajtásában jelentkező különbségek
 • a tárgyalás nyilvánosságában, határozatok megismerhetőségében jelentkező különbségek
 • eljárási költségekben és azok pervesztes fél általi megtérítésében jelentkező különbségek
 • választottbírósági ítéletekkel kapcsolatos korlátozottabb jogorvoslati lehetőségek, érvénytelenítési per, eljárásújítás
 • Magyarországi rendes bírósági eljárás és választottbírósági eljárás külföldi szerződő felek általi elfogadásában jelentkező különbségek

A választottbírósági fórum kiválasztása és a választottbírósági kikötés tartalma:
 • az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság), az Agrárkamaránál működő választottbíróság, ad-hoc választottbíráskodás, főbb külföldi fórumok: ICC, LCIA, SCC, AAA
 • a fórumok közötti választás szempontjai: eljárási szabályok, költségek, nyilvánosság
 • a választottbíráskodás helyének meghatározásánál irányadó szempontok: jogi környezet és jogorvoslatok, külföldi elismerhetőség és végrehajthatóság
 • alkalmazandó eljárási szabályok kikötése (ad-hoc választottbíráskodás esetén), utalás az intézményi szabályokra
 • a választottbíráskodás tárgyának meghatározása
 • a választottbírósági eljárás nyelvének meghatározása
 • választottbírók száma, mikor indokolt egyesbírói eljárás, választottbírókkal szembeni különleges követelmények kikötése, választottbíró jelölési szabályok több szerződő fél esetén
 • alkalmazandó jog kikötése, amiable compositeur eljárás
 • egyéb kikötések: eljárásújítás kizárása, előzetes és ideiglenes intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezések
 • választottbírósági kikötésssel kapcsolatos alaki követelmények, az írásbeliség értelmezése

Kreditpont-információ


A képzést a Magyar Ügyvédi Kamara a NY001446/2020 számon vette nyilvántartásba, elvégzésért 1 kreditpont kapható.

Segíthetünk?


 • Ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol megrendeléssel, számlázással, szállítással kapcsolatos kérdéseire. 
 • HelpDesk-es kollégáink technikai és műszaki információkkal állnak rendelkezésére.
 • Kollégáinktól kérdezhet élő chaten keresztül is!