Újdonság
Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatás Jogtár® Saját Adatbázishoz
Újdonság

Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatás Jogtár® Saját Adatbázishoz

Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatás Jogtár® Saját Adatbázisban hivatkozott jogszabályok alapján

Formátum

info_icon Megnézem a részleteket

Jogszabályi megfelelőség biztosítása a változó jogi környezetben


A belső dokumentumok, folyamatok és intézkedések jogszabályi megfelelőségének biztosítása minden szervezet számára alapvető követelmény. Megvalósítására különféle módszerek alakultak ki, ezek többsége azonban a mai napig manuális munkára, a jogszabályok egyenként történő ellenőrzésére épül. Mindez rendkívül magas fokú odafigyelést és sok időt igényel, ráadásul a manualitás miatt a folyamatban számos hibalehetőség is rejlik.

A Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatás ezen verziója a Jogtár® Saját Adatbázis szolgáltatás keretében létrehozott és folyamatosan hatályosított, Szabályzat- és Rendelettárakba rendezett belső dokumentumokban, tehát szervezete saját szabályzataiban, rendeleteiben hivatkozott jogszabályok változásainak követésében nyújt segítséget. A Jogtár® felületén táblázatos formában lekérdezhető Legal Monitoring szolgáltatás lehetővé teszi a saját dokumentumokban, belső szabályzatokban hivatkozott jogszabályok tetszőlegesen kiválasztott időszakban esedékes változásainak lekérdezését.  

A Legal Monitoring ezen verziójának előfeltétele, hogy a dokumentumok a Jogtár® platform alá épüljenek be. Ezt nevezzük Jogtár® Saját Adatbázis szolgáltatásnak. 

A Jogtár® Saját Adatbázis szolgáltatás


Az ügyfelek saját dokumentumainak, joganyagainak (rendeletek, szabályzatok, utasítások stb.) a Wolters Kluwer Hungary Kft. által felépített és gondozott, hatályosított egyedi adatbázisa, ami elsősorban a Jogtár® felületén – annak funkcionalitását hasznosítva –, illetve saját felületekre kivezetve érhető el, egyedi megrendelés alapján.

A Jogtár® Saját Adatbázis szolgáltatás egyik legfőbb előnye, hogy a saját dokumentumokban lévő jogszabály-hivatkozások megnyithatóvá válnak, tehát a dokumentum és a jogszabály között kapcsolat jön létre. A Jogtár® Saját Adatbázison alapuló Legal Monitoring ezen összeköttetés előnyeit helyezi még magasabb szinten a felhasználó szolgálatába.

A Jogtár® Saját Adatbázison alapuló Legal Monitoring


A Jogtár® Saját Adatbázishoz kapcsolódó Legal Monitoring szolgáltatás pótolhatatlan segítséget nyújt a belső dokumentumok jogszabályi megfelelőségének biztosításában. 

A saját joganyagok, belső dokumentumok és a szövegeikben hivatkozott uniós és magyar jogszabályok összhangja elengedhetetlen. Azon belső joganyagok, melyek nem felelnek meg a kapcsolódó normáknak, kockázatot jelentenek a szervezet számára, melynek következtében 

  • a szervezet működésének, tevékenységének szabályozottsága bizonytalanná válik
  • jogszabályoknak ellentmondó döntések születhetnek
  • a bizonytalanság következtében a belső folyamatok lassulnak, elakadnak
  • csökken a szabálykövetési hajlandóság 
  • a belső szabályok be nem tartása következtében felügyeleti, illetve egyéb hatósági szankció, bírság kiszabására kerülhet sor
  • számottevő pénzügyi veszteség keletkezhet
  • csorbulhat a cég jó hírneve
A hivatkozott jogszabályok folyamatos monitorozásával biztosíthatjuk a belső anyagok jogszabályi megfelelőségét. 
A Jogtár® Saját Adatbázison alapuló Legal Monitoring szolgáltatásban mindezt a több száz jogszabály egyenkénti felülvizsgálata és manuális nyilvántartása nélkül tehetjük meg.

A Legal Monitoring és a Jogtár® Saját Adatbázis szolgáltatások a rendeletek, szabályzatok kezelése terén teljes körű szolgáltatássá kapcsolódnak össze. 
Ebben a körfolyamatban a belső szabályzatok alkotóinak válláról levesszük az adminisztrációs és szervezési feladatok terhét,  így szakértelmét a magasabb hozzáadott értékű, szakértői munkára tudja fordítani.

A szolgáltatás keretében táblázatos riport előállítására van lehetősége: 
  • minden belső joganyag esetében listázza az összes említett és a megadott időszakban változó (magyar és uniós)  jogszabály-hivatkozást jogszabályhely pontossággal 
  • megmutatja, hogy a hivatkozott joganyagok a lekérdezés során megadott időszakban mikor és hogyan változnak (például új időállapota lesz a hivatkozott joganyagnak vagy hatályon kívül helyezik)
  • a jogszabályok szövege egy kattintással elérhető a Jogtáron, és azonnal a módosult jogszabályrészeket mutatja meg kivonat formájában